bild
Serie

Domböcker

Svea Hovrätt

Serien inbunden med reg. utom vol. 3-6 och 12. Fr.o.m. mars 1910 endast första huvudavdelningen. Hjälpmedel vid forskning: Kuylenstiernas register 1615-1680.