Torsdag den 21 februari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Domböcker

Svea Hovrätt

Serien inbunden med reg. utom vol. 3-6 och 12. Fr.o.m. mars 1910 endast första huvudavdelningen. Hjälpmedel vid forskning: Kuylenstiernas register 1615-1680.