Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

Serien i arkivkartong

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1480 – 1872Se C:2
Series pastorum
 
- [H0002]1694Se C:1
Bön i anledning av klockans omgjutning.
 
- [H0003]1717 – 1732Se A I:1
Listor över prenumeranter på biblar i Torsåker, Ytterlännäs och Dal.
 
- [H0004]1738 – 1744Se C:1
Sällsamma händelser.
 
11750Inbunden. "En Prest I sin Prydning",
manuskript av prosten magister Jöns Eurenius.
Lev 197/1972
 
21790 – 1926Lev 89/1977
Häri bl a lagfartsprotokoll, konkurshandlingar, KB:s utslag och resolutioner angående flottled i Ångermanälven.
 
31809 – 1903Lev 89/1977
Hemmantals- och röklängder 1809-1873, förhållningsböcker för rotebåtsmän 1813-1875, bouppteckningar, auktionsprotokoll m m 1828-1901. Häri även protokoll och handlingar angående kommunalstämman 1863-1903 samt handlingar angående sparlårsinrättningen 1830-1844.
 
- [H0005]1843 – 1850Se G II:1
Diverse brev och handlingar med ursprung hos E P Sellin.
 
41862 – 1907Handlingar angående taxeringslängder 1869-1889; Pastoralexpeditioner 1862-1875; Auktionsprotokoll 1888-1897 spr år och järnvägsbyggandet 1888-1898. Häri även protokoll och handlingar för styrelsen för Torsåkers mejeristation 1896-1907 samt avskrifter av Torsåkers Prästbords handlingar. 
- [H0006]1863Hushållningssällskapets brev angående tilldelandet av drängen Matts Mattsson i Rogsta en silversked .
Se H II:3
 
51902 – 1933Protokollsbok och kassabok för Torsåkers Lutherska Missionsförening. Häri även medlemsmatrikel 1919.
Se även P I:6
 
61914 – 1973Handlingar angående Torsåkers Lutherska Missionsförening; Församlingskretsen; Hyreskontrakt avseende elmotorer emellan Torsåkers församling och Hola träförädling; Viksbäckens byggnadsförening; Bastubadande 1932-1947 och postböcker 1932-1953. Häri även Prosten A Wänéus minnesanteckningar 1973 samt handlingar och fotografier angående Familjen Nordlander från Vik. 
71921 – 1959Psalmförteckning 1933-1955 och predikodiarium 1921-1929 samt 1956-1959. Häri även kassabok för offerveckan 1922. 
81927 – 1955Protokoll och handlingar angående Torsåkers scoutkår. 
91934 – 1937Protokoll, handlingar och ritningar 1936 angående Vårdhemsbyggnadskommitten. 
101935 – 1956Gåvobrev angående brudkrona 1945; Konfirmationskort 1935-1953; Gruppfoton från Ådalens kontrakts ungdomsläger i Torsåker 1936-1956 . Häri även postböcker 1939-1950. 
111937 – 1954Handlingar angående ungdomsläger. 
121937 – 1984Handlingar angående konfirmationsläger 1959-1966; Finlandshjälpen 1940; Beredskapsarbeten 1937-1941 samt Kyrkliga kvinnoförbundet i Torsåker 1945-1961 och 1974-1980. Häri även minnesskrift om Torsåkers socken 1955 samt gästbok från kyrkan 1958-1984. 
131938 – 1957Handlingar angående söndagsskolan. 
141960 – 1964Predikodiarium. 
151965 – 1970Predikodiarium.


 
161989 – 1996Ytterlännäs, Torsåkers och Dals församlingsblad 1989-1994
Gudtjänstprogram för Torsåker, avser även Dal och Ytterlännäs församlingar 1996
 
- [H0007]1996 – 1997Gudstjänstprogram
Se Ytterlännäs P I: 16
 
- [H0008]1998 – 1999Predikoturer
Se Ytterlännäs P I: 18