bild
Serie

Övriga handlingar

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

Serien i arkivkartong

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1480 – 1872Se C:2
Series pastorum
 
- [H0002]1694Se C:1
Bön i anledning av klockans omgjutning.
 
- [H0003]1717 – 1732Se A I:1
Listor över prenumeranter på biblar i Torsåker, Ytterlännäs och Dal.
 
- [H0004]1738 – 1744Se C:1
Sällsamma händelser.
 
11750Inbunden. "En Prest I sin Prydning",
manuskript av prosten magister Jöns Eurenius.
Lev 197/1972
 
21790 – 1926Lev 89/1977
Häri bl a lagfartsprotokoll, konkurshandlingar, KB:s utslag och resolutioner angående flottled i Ångermanälven.
 
31809 – 1903Lev 89/1977
Hemmantals- och röklängder 1809-1873, förhållningsböcker för rotebåtsmän 1813-1875, bouppteckningar, auktionsprotokoll m m 1828-1901. Häri även protokoll och handlingar angående kommunalstämman 1863-1903 samt handlingar angående sparlårsinrättningen 1830-1844.
 
- [H0005]1843 – 1850Se G II:1
Diverse brev och handlingar med ursprung hos E P Sellin.
 
41862 – 1907Handlingar angående taxeringslängder 1869-1889; Pastoralexpeditioner 1862-1875; Auktionsprotokoll 1888-1897 spr år och järnvägsbyggandet 1888-1898. Häri även protokoll och handlingar för styrelsen för Torsåkers mejeristation 1896-1907 samt avskrifter av Torsåkers Prästbords handlingar. 
- [H0006]1863Hushållningssällskapets brev angående tilldelandet av drängen Matts Mattsson i Rogsta en silversked .
Se H II:3
 
51902 – 1933Protokollsbok och kassabok för Torsåkers Lutherska Missionsförening. Häri även medlemsmatrikel 1919.
Se även P I:6
 
61914 – 1973Handlingar angående Torsåkers Lutherska Missionsförening; Församlingskretsen; Hyreskontrakt avseende elmotorer emellan Torsåkers församling och Hola träförädling; Viksbäckens byggnadsförening; Bastubadande 1932-1947 och postböcker 1932-1953. Häri även Prosten A Wänéus minnesanteckningar 1973 samt handlingar och fotografier angående Familjen Nordlander från Vik. 
71921 – 1959Psalmförteckning 1933-1955 och predikodiarium 1921-1929 samt 1956-1959. Häri även kassabok för offerveckan 1922. 
81927 – 1955Protokoll och handlingar angående Torsåkers scoutkår. 
91934 – 1937Protokoll, handlingar och ritningar 1936 angående Vårdhemsbyggnadskommitten. 
101935 – 1956Gåvobrev angående brudkrona 1945; Konfirmationskort 1935-1953; Gruppfoton från Ådalens kontrakts ungdomsläger i Torsåker 1936-1956 . Häri även postböcker 1939-1950. 
111937 – 1954Handlingar angående ungdomsläger. 
121937 – 1984Handlingar angående konfirmationsläger 1959-1966; Finlandshjälpen 1940; Beredskapsarbeten 1937-1941 samt Kyrkliga kvinnoförbundet i Torsåker 1945-1961 och 1974-1980. Häri även minnesskrift om Torsåkers socken 1955 samt gästbok från kyrkan 1958-1984. 
131938 – 1957Handlingar angående söndagsskolan. 
141960 – 1964Predikodiarium. 
151965 – 1970Predikodiarium.


 
161989 – 1996Ytterlännäs, Torsåkers och Dals församlingsblad 1989-1994
Gudtjänstprogram för Torsåker, avser även Dal och Ytterlännäs församlingar 1996
 
- [H0007]1996 – 1997Gudstjänstprogram
Se Ytterlännäs P I: 16
 
- [H0008]1998 – 1999Predikoturer
Se Ytterlännäs P I: 18