bild
Serie

Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken

Älvsby kyrkoarkiv

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11969 – 1990Anmälan om förnamn för personer födda i annan
församling
 
21937 – 1978Handlingar ang släktnamn 
31979 – 1982Handlingar ang släktnamn 
41947 – 1990a) Förfrågan hos pastorsämbetet i födelseförsamlingen
ang rätt födelsedatum, rätta förnamn m m, jämte svar
Intyg om skyddskoppsympning
Meddelanden från riksbyrån om födelsenummer, 1947-
b) Meddelande ang dop av person född i annan församling, 1975-
 
51942 – 1967Anmälan om sinnessjuka och sinnesslöa 
61936 – 1969Erkännande av barn uä och av trolovningsbarn, anmälan
från barnavårdsman ang faderskap, trolovning eller arvsrättsförklaring,
legalisationsbevis m m
 
71951 – 1991a) Uppgift ang förklaring av saknad av äktenskaplig
börd
b) Retroaktiv anmälan om faderskap samt anmälan om faderskap för barn fött
i annan församling, 1970-
 
81949 – 1991Uppgift om äktenskapsskillnad 
91977 – 1991Uppgift ang vårdnad av barn 
101944 – 1991Handlingar rörande adoptioner
(Se även H III c: 4)
 
111962 – 1991Anhållan om äktenskapsbetyg samt kvinnas samtycke
till utfärdande av äktenskapsbetyg
 
121916 – 1969Tillkännagivande av äktenskapsbetyg, inbunden serie
a) 1916-1924
b) 1937-1953
c) 1954-1968
d) 1968-1969
 
131962 – 1991Avi om vigsel på grund av äktenskapsbetyg 
141952 – 1991Anmälan om inträde i resp utträde ur svenska
kyrkan
 
151953 – 1989Uppgift om omyndighetsförklaring samt förklaring om
återvunnen myndighet
 
161947 – 1991Myndighets beslut ang förvärv eller förlust av
svenskt medborgarskap
 
171952 – 1985a) Uppgift från fängelse ang
mantalsskrivning, 1952-1966
b) Underrättelse om
mantalsskrivning, 1952-
 
181952 – 1968a) Anmälningar från sjömanshus, 1952-1968
b) Meddelande att make, ej kyrkobokförd i efterlevandes församling,
avlidit
 
191983 – 1987 
201983 – 1987 
211988 – 1991 
221988 – 1991