Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Räkenskaper för kyrkan, verifikationer Gallringsbara

Överkalix kyrkoarkiv

Verifikationer fr o m 1933 gallras med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19 och med 10 års gallringsfrist.
Serien i arkivkartong.

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1933 – 1938Utgallrade 2004. 
- [H0002]1939Handlingarna saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2004. Utgallrade? 
- [H0003]1940Utgallrade 2004. 
- [H0004]1941 – 1943Handlingarna saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2004.
Utgallrade?
 
- [H0005]1944Utgallrade 2004. 
- [H0006]1946 – 1953Utgallrade 2004. 
- [H0007]1954 – 1957Handlingarna saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2004. Utgallrade? 
- [H0008]1958 – 1962Utgallrade 2004. 
- [H0009]1963 – 1991Handlingarna saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2004. Utgallrade? 
- [H0010]1992 – 1993Utgallrade 2004. 
11993 – 1999Fakturakopior. Utgallras 2010. 
2 - 14199513 volymer. Utgallras 2006. 
15 - 25199611 volymer. Utgallras 2007. 
26 - 3419979 volymer. Utgallras 2008. 
35 - 4319989 volymer. Utgallras 2009. 
44 - 5219999 volymer. Utgallras 2010.