bild
Serie

Akter i ärenden rörande bidragsförskott

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser akter i ärenden rörande av allmänna medel erhållna förskott på underhållsbidrag (s k bidragsförskott) enligt Lag om förskottering av underhållsbidrag till barn (SFS 1937:383). Fr o m 1951 övertogs ärenden rörande bidragsförskott av landskansliet.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1938 – 1947Utgallrade med 12 års gallringsfrist med stöd av Kungl. cirkulär 1934-12-07, 9 IV. 
11948 – 1949Typexemplar, ej levererad. 
21948 – 1949Typexemplar, ej levererad. 
- [K0002]1949 – 1950Utgallrade med 12 års gallringsfrist med stöd av Kungl. cirkulär 1934-12-07, 9 IV.