bild
Serie

Konfirmationsbok fr o m 1991-07-01

Holms kyrkoarkiv (C-län)

Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10408/C X/11991 – 1998Omfattar åren 1991-07-01 - 1992, 1998.