Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård.

Överluleå kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11817 – 1850Kapsel.
Lösa handlingar.
Huvudsakligen lev. 85/1951.
Häri bl.a:
K. resolution angående Luleå pastorats klyvning 1823-09-07 och 1826-06-08
(avskrift).
Handling i mål rörande ersättning för Nederluleå för kyrkobyggnader
1823-1847.
Handling rörande kyrklig jord (köpe- och fastebrev, delningsbeskrivningar
1832-1849).
Synerättsutslag rörande till prästgård inköpt byggnad (defekt), omkring
1837.
Handling i process om orgelverk 1842-1847.
Inneh. även:
Bilagor till lysnings- och vigselböcker, odat, 1862.
K.B.:s utslag mot Luleå socken i fattigvårdsärende (avskrift) 1831-03-18.
Strödda bilagor till sockenstämmoprotokoll 1856, 1857.
Bilaga till kyrkostämmoprotokoll 1875.
Inventeringsprotokoll och kyrkoinventarium 1844.
Tryckt berättelse rörande samtal med konung Carl XIV Johan under hans sista
sjukdom vid besök 1844-03-09.
 
- [K0001]1826 – 1831Utdebiteringslängd avseende kyrkobyggnaden i Boden.
Se: Nederluleå distrikts länsman-landsfiskalsarkiv Ö:1.
 
- [H0001]1877Kungl. Överintendentsämbetets skrivelser angående utbyte av
innertak i kyrkan.
Se M:1.