Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Botilsäters kyrkliga syförenings arkiv

Botilsäters kyrkoarkiv

Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med stöd av RA 1988:19, med undantag av nedan redovisade handlingar. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11926 – 1957Kassabok. 
21952 – 1960Protokoll. 
31961 – 1968Närvarobok. 
41969 – 1979Närvaro- och protokollsbok. 
51979 – 1989Närvaro- och protokollsbok.