bild
Serie

Handlingar rörande den kommunala progressivskattens utjämningsandel

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar av varierande slag rörande den kommmunala progressivskattens
utjämningsandel i Gävleborgs län.
Seriens handlingar avser perioden 1921-1934.
Serien i kapsel. Vol. 1 lev. 76/1984.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11921 – 1934Innehåller handlingar såsom: debetsedlar å den kommunala progressivskattens utjämnings- andel i Gävle stad för åren 1921-1928 samt för Söderhamns stad åren 1921-1923; redogörelser
över uppbörden och redovisningen av den kommunala progressiv- skattens utjämningsandel i Gävle-
borgs län för åren 1923-1934.

Serien upphör.