bild
Serie

Kartor och ritningar, kartor

Hille kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11692 – 1869Geometrisk avritning, 1692
Karta över Hille prästbords urfjällsjord i Björke by, upprättad av Carl Björkmanson, odat. Kartsamlingen nr 979.
(1696). Geometrisk avritning av Hille socken, avritad av Christopher J Stenklyft, odat. Kartsamlingen nr 980.
Karta över åker- och ängsindelningen i Varva by, upprättad av kommisionslantmätare I. Malmström, 1761-1762. Kartsamlingen nr 981.
Karta över kyrkägorna i Hille och Varva byar, upprättad av August von Rehausen, 1786. Kartsamlingen nr 982.
Karta över Varva by, upprättad av August von Rehausen, 1787. Kartsamlingen nr 983.
Karta över skog i Varva by, tilldelad prästbordet 1787, upprättad av extra lantmätare Isaac Jäderström, 1810. Kartsamlingen nr 984.
Karta över projekt till ägobyte mellan kyrkoherdebostället och Varva sub 1 och sub 4, upprättad av A U Strömbäck,1835. Kartsamlingen nr 986.
Karta över by- och kyrkolötar i Hille upprättad av C W Grafs, 1865-1866. Kartsamlingen nr 987.
Karta över skogen till Hille prästgård, upprättad av överjägare J E Wesström, 1869. Kartsamlingen nr 988.
Karta över hagarna till Hille prästgård, upprättad av e. överjägare J E Wesström, 1869. Kartsamlingen nr 989.
 
21895 – 1983Plan för avdikning av ägor under kyrkoherdebostället i Hille socken, upprättad 1895 (1 st)
Karta över utskogen till Hille kyrkoherdeboställe (kopia), 1911-1912 (1 st)
Karta över Hille kyrkoherdeboställe, Varva nr.3 (kopia), 1932 (1 st)
Utdrag av karta över Hille kyrkoherdeboställe, 1/2 mtl Varva nr.3, 1943 (1 st)
Tomtkarta över Harkskär, Hille kyrkoherdeboställe, 1946 (4 st)
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde vid Harkskär under Varva Nr. 3, 1955 (2 st)
Hilleby - Varva adresskarta, 1965 (1 st)
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för fritidsområde vid Harkskär omfattande del av Varva 3:1 mm i Hille, 1972 (1 st)
Karta Hille 2:87 och Varva 3:1, 1983 (1 st)
Karta, Hille och Varva, odaterad (3 st)
 
31943 – 1974Gravkarta över Hille kyrkogård, 1943 (1 st)
Förslag till byggnadsplan för fritidsområde vid Harkskär under Varva nr. 3, 1955 (1 st)
Karta över ett antal tomtplaster vid Harkskär på ecklesiastika lönebostället, 1957 (1 st)
Grundkarta över Hille kyrkogård, 1964 (1 st)
Avstyckningskarta Harkskär, 1972 (8 st)
Karta över avstyckning från Varva 3:1 jämte fastighetsregöering berörande Varva 3:1 och 3:12, 1972 (8 st)
Förslag till stadsplan för Hilleby 2.30, 2.83, m.fl., Varva 2:10, 4:8 m.fl., Kyrkojorden 2:1, mm. i Hille, 1973 (2 st)
Karta Åbyggeby (Åbyggeby skola), odaterad (1 st)
Hille kyrkogård, kvarter gravkarta, odaterad (6 st)

Häri även: Hille kyrkogård, utvidgning, smidestaket och träkors, 1974 (1 st) OVIb:1