bild
Serie

Kartor och ritningar

Roma kyrkoarkiv

Se även serierna O I och O II.

 Volymer (66 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11882 – 1886Tidigare signum O III a:1. Karta över 1 1/8 mantal Roma prästgård upprättad vid laga skifte av kommissionslantmätare E A Arnelius. Skala 1:4.000. 
2Odat.Ritning till ny skolhusbyggnad av sedd för femtio barn avsedd att uppföras vid St. Hästnäs. Ritningen är även märkt Roma skola. Skalan angiven i fot. 
31886Karta över rikets indelning i inskrivnings-, bataljons- och kompaniområden enligt Kungl förordningen den 16 juli 1886. Skala 1:1.000.000. Tryckt karta i färg. Skadad. 
41895Karta över rikets indelning i inskrivnings-, bataljons- och kompaniområden enligt Kungl förordningen den 16 juli 1886 och intill år 1895 däri gjorda ändringar. Skala 1:1.000.000. Tryckt karta i färg. Skadad. 
51896Tidigare signum O III a:3. Förslagsritning till ny veranda i Roma gamla prästgård. Årtalet är ungefärligt. 
61898Tidigare signum O III a:5. Ritning till nytt boningshus i Roma prästgård. Fasad mot söder och väster. Skala 1:100. Upprättad av Pettersson. 
71898Tidigare signum O III a:4. Ritning till nytt boningshus i Roma prästgård. Genomskärning från öster, planritningar av källare, markvåning och övervåning. Skala 1:100. Upprättad av Pettersson. 
81899Karta över Roma kyrkogård. Endast kyrkan och träd utritade. Skala 1:200. Upprättad av A E Thimgren. Skadad. 
91899Karta över Roma kyrkogård. Endast kyrkan och träd utritade. Skala 1:200. Upprättad av A E Thimgren. Skadad. Snarlik R:8. 
101917Karta över kyrkogården. Endast träd och buskar inritade. Skala 1:200. Upprättad av trädgårdskonsulent Emil Nilsson. Skadad. 
111917Gravkarta över kyrkogården. Hälften av gravarna numrerade. Skala 1:200. Upprättad av trädgårdskonsulent Emil Nilsson. Skadad. 
121928Förslag till ny trappuppgång m.m. i skolhuset. Fasad mot öster och söder. Plan bottervåning och övervåning. Skala 1:100. Upprättad av S Hejdenberg. Original. Skadad. 
131928till ny trappuppgång m.m. i skolhuset. Fasad mot öster och söder. Plan bottervåning och övervåning. Skala 1:100. Upprättad av S Hejdenberg. Kopia. Skadad. 
141928Karta över Sveriges militära indelning. Skala 1:1.500.000. Tryckt vid Generalstabens litografiska anstalt i färg. Svårt skadad. 
151931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Original. 
161931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. Svårt skadad. 
171931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. 
181931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. 
191931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. 
201931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. 
211931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. 
221931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. 
231931Gravkarta över kyrkogården. Skala 1:200. Upprättad av H R Wahlqvist. Kopia. 
241932Förslagsritning till värmeledning i Roma skola. Plan av källar-, botten och övervåning. Skala 1:100. Upprättad av E Hejdenberg. Original. 
251932Ritning av värme- och vattenledningsinstallation i prästgården. Sektion från gavel. Plan av källar-, botten- och övervåning. Skala 1:100. Upprättad av Th Nielsen och J A Jönsson. Original på transparent papper. 
261932Ritning av avloppsledningar i prästgården. Skala 1:40. Upprättad av Th Nielsen och J A Jönsson. Original på transparent papper. 
271932Rörschema till värmeanläggning i prästgården. Upprättad av Aug Nilsson, Hj Engström och Th Nielsen. Original på transparent papper. 
281936Karta över 1 1/8 mantal Roma prästgård 1:1. Skala 1:4.000 och 1:20.000. Upprättad av Einar P:son Wadstein. 
291936Ritning av kyrkan. Längdsektion mot söder. Skala 1:100. Kopia. 
301936Ritning av kyrkan. Längdsektion mot söder. Skala 1:100. Kopia, negativ. 
311936Ritning av kyrkan. Tvärsektion mot öster. Skala 1:100. Kopia. 
321936Ritning av kyrkan. Tvärsektion mot öster. Skala 1:100. Kopia, negativ. 
331936Ritning av kyrkan. Längdsektion genom norra sidoskeppet. Skala 1:100. Kopia. 
341936Ritning av kyrkan. Längdsektion genom norra sidoskeppet. Skala 1:100. Kopia, negativ. 
351936Generalstabens karta över Sverige (fältkartan). Romadelen. Skala 1:100.000. 
361936Generalstabens karta över Sverige (fältkartan). Visbydelen. Skala 1:100.000. 
371939Ritningar av Roma nya skola. Fasad mot sydväst. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
381939Ritningar av Roma nya skola. Fasad mot nordväst. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
391939Ritningar av Roma nya skola. Fasad mot nordost. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
401939Ritningar av Roma nya skola. Fasad mot sydost. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
411939Ritningar av Roma nya skola. Källarplan. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
421939Ritningar av Roma nya skola. Bottenplan. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
431939Ritningar av Roma nya skola. Plan, övervåning. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
441939Ritningar av Roma nya skola. Sektion A-A. Skala 1:100. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
451939Ritningar av Roma nya skola. Situationsplan. Skala 1:1.000. Upprättad av Lettström Linnman arkitekter S.A.R. Kopia. Svårläst. 
461941Ekonomiska kartan över Sverige, Visborgs slätt-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
471941Ekonomiska kartan över Sverige, Ö. Vi-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
481941Ekonomiska kartan över Sverige, Endre-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
491941Ekonomiska kartan över Sverige, Västerhejde-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
501941Ekonomiska kartan över Sverige, Follingbo-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
511941Ekonomiska kartan över Sverige, Barlingbo-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
521941Ekonomiska kartan över Sverige, Vall-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
531941Ekonomiska kartan över Sverige, Roma-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
541941Ekonomiska kartan över Sverige, Halla-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
551941Ekonomiska kartan över Sverige, Isums-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
561941Ekonomiska kartan över Sverige, Viklau-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
571941Ekonomiska kartan över Sverige, Sjonhem-delen. Skala 1:10.000. Generalstabens litografiska anstalt. 
581947Karta för utomplansbestämmelse för fastigheter inom Roma stationssamhälle. (Landskansliets resolution 490/1946.) Skala 1:4.000. Statens reproduktionsanstalt. 
591952Kartskiss över uppsättande av kalkstensmur vid Roma prästgård. Skala 1:400. Transparent papper. 
60Odat.Uppmätningsskiss i plan av Roma kyrka. Skala 1:100. Transparent papper. Skadad. 
611955Förslagsritning till balkong, fasad och detaljer på Roma prästgård. Skalor 1:100 och 1:20. Länsarkitektkontoret. Kopia. 
621955Förslagsritning till balkong, fasad och detaljer på Roma prästgård. Skalor 1:100 och 1:20. Länsarkitektkontoret. Kopia. 
631955Förslagsritning till utvändig trappa till Roma prästgård. Skala 1:20. Länsarkitektkontoret. Kopia. 
641955Förslagsritning till utvändig trappa till Roma prästgård. Skala 1:20. Länsarkitektkontoret. Kopia. 
651965Karta över Prästgården 2:1 i Roma socken. Skala 1:4.000 och 1:100.000. Upprättad av T Frisk-Bånge. Färgkopia. 
661975Adresskarta över Roma samhälle. Skala 1:2.000. Upprättad av Byggnadsnämnden. Kopia på papper. Skadad.