bild
Serie

Skrivelser från Kungl. Maj:t m fl

Altuna kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11810 – 1856Skrivelser från Konsistoriet i Uppsala 1820 angående provpredikanter. Skrivelser från Torstuna häradsrätt 1851, Simtuna häradsrätt 1851-1853. Häradshövdingeämbetet 1853. Utslag i Svea hovrätt, med bilagor, 1856. Sändebrev m. m. 1820, 1823-1873.