Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Övriga handlingar

Altuna kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11620Liber Cantus Upsaliensis (tryck). 
21737 – 1753Handlingar rörande sinnessjuka pigan Karin Ersdotter. 
31839 – 1889Utslag och resolutioner rörande väghållning m. m. 1839-1849. Kungörelser, besiktningsinstrument m. m. 1847-1877. Fastebrev, köpekontrakt 1840-1846. Innehåller även handlingar rörande Creutz´ donation m. m. 1861 och odat. samt räkenskaper rörande Creutz´ donation 1873-1874. 
41850 – 1889Diverse handlingar. Förteckning över brännvinsbränningsredskap 1850. Handlingar rörande skuld till kyrkomagasinet 1850-1854. Handlingar rörande vägar och broar 1850-1858. Gångledokladd över kungsringning 1859-1889. Innehåller även revisionsprotokoll 1849, handlingar rörande skolfonden 1838 och handling rörande syn å donationsgård tillhörande skolan 1847, sammanskott till reparation av kyrkans mässhake 1859 och insamlingslistor 1868. Volymen saknades vid förteckningsarbete februari 2005. 
Se: SE/ULA/10011/P III/11944 – 1951Insamlingslistor till fru Maria Lindberg 1944 och en berättelse om släkten Lindwall av Nils Bolinder 1951.