Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Badelunda kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/G/31882 – 1936Skrivelser. Spridda år. 
Se: SE/ULA/10049/O II/11411Avskrift, odat., av dombrev datum 1411-07-13 
11707 – 1732Copiebok. Ett brev av 1777-01-24. 
21853 – 1861Kungörelser m.m. Spridda år, även odat.