bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Badelunda kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/L I a/91847 – 1849Lasarettsmedelsräkenskaper. 
11750 – 1838Magasinsräkenskaper. Innehåller även handlingar angående sockenmagasinets inrättande 1750-1751. 
21857 – 1915Magasinskassans räkenskaper 1857-1890. Kyrkoherdeboställets byggnadskassans räkenskaper 1883-1915. 
31874 – 1961Fondräkenskaper. 
41903 – 1961Förteckning över samtliga under kyrkostämman hörande kassor och deras ställning 1903. Gravkassans räkenskaper 1922-1961. Karl Alfred Lönns gravfonds räkenskaper 1938-1951. Fondgravars räkenskaper 1951-1961. Innehåller även begravningslistor 1902-1905, 1908, 1913. 
51929 – 1961Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper 1929-1932. Pastoratskassans räkenskaper 1933-1934. Prästlönekassans och prästlönefondens räkenskaper 1934-1961. Nybyggnadsfondskassans räkenskaper 1934-1961. 
61961Pastoratskassans räkenskaper.