bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kung Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, övriga myndigheter och enskilda

Biskopskulla kyrkoarkiv

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10113/P I/31866Kungl. Maj:ts resolution om förslag till lönereglering för prästerskapet, 1866-06-07. 
Se: SE/ULA/10113/N I/11682 – 1719Skrivelser från Kungl Maj:t 1682-1719, synodalprotokoll och skrivelser från konsistoriet och andra myndigheter 1696-1724. 
11722 – 1754Synodalprotokoll och konsistoriebrev 1722-1732 och 1741-1754. Innehåller även
sockenstämmoprotokoll 1724-1767 varav 1742 och 1762 gemensamma med Fröslunda, kyrkorådsprotokoll 1753 och 1764, invertarieförteckningar 1724, 1740 och
Fröslunda sockenstämmoprotokoll 1746-1752.
 
21732 – 1743Konsistoriebrev, original och utdrag. Innehåller även vallängder vid komministerval 1736 och kyrkoherdeval 1739 samt dito för Fröslunda. 
Se: SE/ULA/10113/C/21741 – 1755Avskrifter av Kungl Majt:s och konsistoriets skrivelser. 
Se: SE/ULA/10113/N I/21765 – 1776Skrivelse från konsistoriet 1765. Kungl Maj:ts stadfästelse på magasinsreglemente 1776. 
Se: SE/ULA/10113/G/31786 – 1999Skrivelser och handlingar angående vägunderhåll inom Lagunda härad 1786-1899, spridda år. 
Se: SE/ULA/10113/P IV/11869Resolution. 
Se: SE/ULA/10113/O IV/11962 – 1965Skrivelser från domkapitlet 1962 och 1965 rörande arbets- och gudstjänstordning.