Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Verifikationer till kyrkoräkenskaperna

Biskopskulla kyrkoarkiv

Serien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11740 – 1753Lucka 1743-1744. Innehåller även fattigkassans kladd 1741-1744. 
Se: SE/ULA/10113/K IV c/11802 – 1879Verifikationer till kyrkoräkenskaperna. Spridda år. 
21911 – 1932Omfattar åren 1911-1913, 1916-1932.