bild
Serie

Verifikationer till skolräkenskaperna

Biskopskulla kyrkoarkiv

Verifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
Kommunalt skolväsen fr o m 1953.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10113/L II a/21832 – 1834,odatVerifikationer till räkenskaper för skol- och klockarebyggnad. 
Se: SE/ULA/10113/L II a/31852 – 1895Spridda år. 
11911 – 1920Omfattar åren 1911, 1912, 1916-1920.