Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Björksta kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10118/K III a/11843 – 1894Husförhörsannotationsbok. 
Se: SE/ULA/10118/K IV/11852 – 1871Vaccinationsjournal. 
11834 – 1969Bilagor 1834-1899, spridda år. Förteckningar över utfärdade äktenskapsbetyg 1930-1969. Innehåller även bilagor till konfirmationsböckerna 1874, 1883, bilaga till lysnings- och vigselböckerna 1893 och bilaga till död- och begravningsböckerna 1886. 
21925 – 1966Efter gallring kvarvarande bilagor, spridda år. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till flyttningslängderna 1966, till lysnings- och vigselböckerna 1939-1966, spridda år, och till död- och begravningsböckerna 1922-1952, spridda år, samt ej gallringsbara bilagor 1968-1991.


Fortsättning i serierna H VII a-b.