Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Edsbergs kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10187/L I a/51804 – 1809Lasarettskassans räkenskaper. 
Se: SE/ULA/10187/L I a/61809 – 1853Lasarettskassans räkenskaper. 
Se: SE/ULA/10187/L I a/71901 – 1906Restaureringskassan. 
Se: SE/ULA/10187/L I c/11956 – 1960Prästlönekassan m fl kassor. 
Se: SE/ULA/10187/L I c/21961 – 1967Prästlönekassan m fl kassor. 
Se: SE/ULA/10187/L I c/31968 – 1975Prästlönekassan m fl kassor. 
Se: SE/ULA/10187/L I b/11822 – 1877Medicinalkassans räkenskaper 1822-1842. Jaktkassans räkenskaper 1834-1877. Kvittensbok 1845-1851. Räkenskaper för reparationer och ombyggnader 1845-1847. Räkenskapsanteckningar rörande prästgårdsombyggnad, sockenbibliotek, Backabron, Edsbergs och Hackvads kyrkokistor 1859-1862 med anteckningar rörande insamlingen till Engelbrektsstoden 1860. 
Se: SE/ULA/10187/P I/21823 – 1849Räkning å Åbergska stärbhuset 1823-1824. Hackvads församlings räkning för fattigkassans nybyggnad 1826. Räkning för insamlade medel till kommunion 1827-1829. Räkning för kyrkoreparation i Hackvad 1849. 
11760 – 1824Räkenskaper och handlingar rörande Edsbergs sockenmagasin. 
21809 – 1971Bokpremiekassan 1809-1963. Komministerboställets byggnadskassa 1858-1969. Prästgårdsbyggnadskassan 1892-1938. Skogskassan 1901-1971. Räkning över Edsbergs kyrkas restaurering 1912-1915. Prästlönekassan 1918-1955. 
31817 – 1852Räkenskaper och handlingar rörande Edsbergs sockenmagasin. 
41822 – 1834Medicinalkassans räkenskaper.