Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivet

Fogdö kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10261/L I a/11635 – 1824Kyrkoinventarier 1635, 1681, 1691, 1716, 1734, 1824. Anteckningar om inventariets tillökning 1635-1824. Prästgårdsinventarium 1681. 
11781 – 1830Gäller 1781-1825, 1830. Inventarieförteckningar 1781, 1791, 1830, 1825 med senare tillägg och anteckningar.
Innehåller även utdrag av Fogdö församlings protokollsbok innehållande vissa stadgar m.m. 1775 (1724-1807),
förteckning över gravsatta 1643-1886 samt prästgårdens inventarium, förteckning över byggnadsreparationer i Fogdö och Helgarö kyrkor och prästgårdar 1872-1890 samt förteckning över vissa handlingar.
 
21872 – 1996Inventerings- och inspektionsprotokoll. Handlingar angående arkivet och arkivförteckningar 1876, 1983. Inventarieförteckningar 1898-1928. Arkivförteckning 1986. Inventarieförteckning för kyrkan 1996. Arkivförteckning 2006. 
31883 – 1986Inventarieförteckning.