bild
Serie

Husförhörslängder

Glanshammars kyrkoarkiv

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11720 – 1744Innehåller även 1 blad av i övrigt förlorad husförhörslängd närmast före 1720 och kommunionlängd 1719-1726. 
21745 – 1768 
31767 – 1781 
41782 – 1791 
51791 – 1798 
61791 – 1798 
71799 – 1804 
81805 – 1810 
91811 – 1815Innehåller även längd över nattvardsungdom 1811-1815 och
lista över beväringsmän 1814-1815.
 
101816 – 1820Innehåller även längd över nattvardsungdom 1816-1820 och
lista över beväringsmän 1816-1820.
 
111821 – 1825Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1821-1825 och lista över beväringsmän 1821-1825.
 
121826 – 1830Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1826-1830 och lista över beväringsmän 1826-1830.
 
131831 – 1835Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1835,
lista över beväringsmän 1831-1834
och uppgifter om antalet kommunikanter 1831-1835.
 
141836 – 1840Med ortregister. Med
uppgifter om antalet in- och utflyttade och uppgifter om antalet kommunikanter 1836-1840.
 
151841 – 1845Innehåller även: Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1841-1845. 
161846 – 1850Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1846-1850 och uppgifter om antalet nattvardsgäster 1846-1850.
 
171851 – 1855Med ortregister. Innehåller även
längd över nattvardsungdom 1851-1855 och uppgifter om antalet nattvardsgäster 1851-1855.
 
181856 – 1860Med ortregister. Innehåller även
längd över in- och utflyttade 1857-1858, längd över nattvardsungdom 1856-1859 och
uppgifter om antalet nattvardsgäster 1856-1860.
 
191861 – 1865Med ortregister. Med
uppgifter om nattvardsgångar 1861-1865 och folkmängdsuppgifter 1860-1862.
 
201861 – 1865Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1861-1865. 
211866 – 1870Med ortregister. Med uppgifter om nattvardsgångarnas antal 1866-1870. 
221866 – 1870Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1866-1870. 
231871 – 1875Med ortregister. Med uppgifter om antalet nattvardsgångar 1871-1875 och folkmängdsuppgifter 1871-1874. 
241871 – 1875Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1871-1876. Soldatlistor 1872. 
251876 – 1880Med ortregister. Med uppgifter om antalet nattvardsgångar 1876-1880. 
261876 – 1880Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1876-1880. Soldatlistor 1875, 1876, 1878. 
271881 – 1885Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1885. 
281881 – 1885Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1881-1885. Med nattvardsgångar 1881-1885. 
291886 – 1890Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1886-1890. Med nattvardsgångar 1886-1890. 
301886 – 1890Med ortregister. Med uppgifter om sinnessjuka. 
311891 – 1895Med ortregister. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1891-1895. Med nattvardsgångar 1891-1895. 
321891 – 1895Med ortregister. Med uppgifter om avskedade soldater. Med uppgifter om sinnessjuka och dövstumma.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.