Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Församlingsböcker på lösblad

Glanshammars kyrkoarkiv

Serien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1972 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter fastigheter och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

Volymerna 1-2 innehåller 1991-06-30 aktuella församlingsboksblad, sorterade på nya fastighetsbeteckningar.

Volymerna 3-7 innehåller avställda församlingsboksblad på vid avställningstidpunkten aktuell fastighetsbeteckning.

 Volymer (7 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Apelboda 1:2 - Glanshammar 26:2 
2Glanshammars-Berga 1:3 - På församlingen skrivna 
3Apelboda 1:2 - Glanshammar 2:22 
4Glanshammar 3:4 - Glanshammar 15:1 
5Glanshammar 16:1 - Röne 2:11 
6Sjötorp 1:1 - Valsta 4:1 
7Via 1:4 - På församlingen skrivna. Utan känt hemvist

Serien avslutad.