Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Glanshammars kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11811 – 1915Spridda år. Innehåller även bilagor till födelse- och dopböckerna 1869-1911, ej alla år, till konfirmationsböckerna 1887-1915, ej alla år, och till död- och begravningsböckerna 1852-1915, ej alla år. 
21929 – 1967Efter gallring kvarvarande bilagor, ej alla år. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till födelse- och dopböckerna 1926-1967, ej alla år, till lysnings- och vigselböckerna 1919 och till död- och begravningsböckerna 1925-1961, spridda år.


Fortsättning i serierna H VII a-b.