Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Obefintligregister

Hackvads kyrkoarkiv

Inga personakter över obefintligförda under perioden 1947 t.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad. Jämför även serien A III.