Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Gallringsbara.

Holms kyrkoarkiv (C-län)

Serien gallars med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som där anges för olika typer av bilagor.