bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Gallringsbara.

Holms kyrkoarkiv (C-län)

Serien gallars med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkt) som där anges för olika typer av bilagor.