bild
Serie

Verifikationer till kyrkoräkenskaperna

Holms kyrkoarkiv (C-län)

Serien gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.
Från gallring kan undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11813 – 1829