För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående prästerskapets löneförmåner

Julita kyrkoarkiv

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10497/O II/21858 – 1883Uppbördslängd över komministerlönen 1858-1868. Prästerskapets löner 1869-1883. 
11834 – 1860 
21865 – 1954Ekonomiska beräkningar för präster och kyrka 1865-1903. Löneförbättring och dyrtidstillägg för kyrkoherde 1870-1946. Uppgift till Skatteregleringskommittén 1878. Kungl Maj:ts löneresolution 1897-1938. Förordnanden 1909-1939. Uppbördslängder för prästlön 1914-1916. Avräkningslängder 1916-1954. Redovisning för prästlönekassa 1919-1953.