För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Jäders kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes även "Församlingsregister".

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Aktuellt register överfört till Kafjärdens församling år 1995.