För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Jäders kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11650 – 17451650-1663, 1764, 1745. Med innehållsförteckning.
Innehåller även:
Kyrkokassans specialräkenskaper 1650-1663 och 1702-1765.
Kyrkokassans räkenskaper i sammandrag 1650-1663.
Nicolaus Ungius redogörelse rörande hans installation 1650.
Johan Sellins anteckningar om sitt tillträde till kyrkoherdeämbetet 1654.
Kyrkoinventarier 1657 och 1695.
Anteckningar om kyrkoinventariets ökning 1702.
Biskopsvisitationsprotokoll 1695, 1727 och 1736.
Prostvisitationsprotokoll 1752 och 1764.
Protokoll vid ekonomisk prostvisitation 1795.
Förteckning på vad J Doraeus påkostade prästgården från år 1688.
Bänklängd 1699 och 1789.
Förteckning över gravplatser på kyrkogården.
Kopia av Axel Oxenstiernas kyrkostadga 1652.
Extrakt ur synodalprotokollet hållet 1733. Mantalslängd 1783.
 
Se: SE/ULA/10096/L I a/11746 – 1767Sockenstämmoprotokoll. Blott strödda protokoll, delvis av memorialprotokollskaraktär. 
21767 – 18371767-1824, 1837. Innehåller även:
Kyrkorådets protokoll 1839, 1841. Kyrkokassans huvudräkning 1766-1796.
Kyrkoinventarier 1805. Protokoll vid ekonomisk prostvisitation 1818.
Kyrkoinventarier 1822. Prostvisitationsprotokoll 1823.
 
31825 – 1850T o m maj 1850. 
Se: SE/ULA/10499/K II a/11851 – 1862Protokoll.