För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka. Verifikationer. Gallringsbar serie

Jäders kyrkoarkiv

Verifikat tillhörande kyrko- och pastoratskassan har gallrats med 10 års gallringsfrist.

Bevarade verifikat tillhörande kyrko- och pastoratskassan är noterade som serie
L I b.

Verifikat och andra räkernskaper fr o m 1989 återfinns under Kjula kyrkliga samfällighets arkiv.
Räkenskaper m m fr o m 1995 återfinns under Kafjärdens församlings arkiv.