Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Debiteringslängder Arrendemedel å egnahemslån

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser debiteringslängder över arrendemedel, räntor, avbetalningar å egnahemslån samt för arrendemedel å utarrenderade ecklesiastika löneboställen för åren 1917-1932 i Gävleborgs län.
Volymerna är fögderivis upp- ställda.
Serien inbunden. Vol. 1-5 lev. 76/1984.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTid 
11917 – 1920 
21921 – 1923 
31924 – 1926 
41927 – 1929 
51930 – 1932