bild
Serie

Balansrelationer

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Balansrelationen utgör en redo- görelse för tiden från uppbörds- årets slut den 30 april till den 31 augusti och innefattar:
1) sammandrag av kronouppbörds- medel vilka såsom rester balans- eras i specialräkningarna, 2) förteckning på handräcknings- medel,
3) sammmandrag över balanserade kronouppbördsmedel,
4) förteckning på inhibierade och på utslag beroende kronouppbörds- medel,
5) uppbördssammandrag samt
6) förteckning över medel bero- ende av panters försäljning och
uppbördssammandrag.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-3 lev. ????, vol. 4-7 lev. 102a/1974.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11843 – 1848 
21849 – 1852 
31853 – 1856 
41857 – 1861 
51862 – 1865 
61866 – 1867 
71868 – 1870 
81871 – 1899Saknas.

Serien upphör.