bild
Serie

Räkenskaper för kyrka. Verifikationer.

Boda kyrkoarkiv, Dalarnas län

Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11847 – 1871Åren 1847-1867,1871. Innehåller även kollekträkenskaper 1843-1867, ej alla år.