Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Räkenskaper för kyrka. Verifikationer.

Boda kyrkoarkiv, Dalarnas län

Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11847 – 1871Åren 1847-1867,1871. Innehåller även kollekträkenskaper 1843-1867, ej alla år.