För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Husförhörslängder

Hudiksvalls kyrkoarkiv

Serien inbunden

 Volymer (46 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11752 – 1756 
21757 – 1762Inneh. även:
Konfirmationslängd 1758-1762 för Hudiksvall och Idenor
 
31769 – 1775 
4 a1777 – 1785Inneh. även:
Förteckning över flyttningsattester 1782-1785, 1787
 
4 b1777 – 1785Inneh. även:
Förteckning över flyttningsattester 1782-1785
 
5 a1786 – 1795Avser huvudsakligen 1786-1792
Inneh. även:
Förteckning över flyttningsattester 1786-1793, 1795
Konfirmationslängd 1786-1795
 
5 b1786 – 1795Avser huvudsakligen 1786-1792
Inneh. även:
Förteckning över flyttningsattester 1786-1793, 1795
 
6 a1795 – 1806Kapsel
Avser huvudsakligen 1800-1806
Inneh. även:
Utflyttningslängd 1796-1803
Konfirmationslängd 1798-1803
 
6 b1795 – 1806Avser huvudsakligen 1800-1806
Inneh. även:
Utflyttningslängd 1796-1803
Anteckning om uppbörd till fattigskolan 1797
 
7 a1807 – 1812 
7 b1807 – 1812 
8 a1813 – 1818 
8 b1813 – 1818 
9 a1819 – 1824 
9 b1819 – 1824Personregister i volymen
Inneh. även:
Konfirmationsbok 1819-1824
 
10 a1825 – 1829 
10 b1825 – 1829Personregister i volymen
Inneh. även:
Konfirmationslängd 1825-1829
Avlösningslängd 1829
Anteckning om uppbörd till hospitalet och "stadens pedagogi"
1827-1829
 
11 a1830 – 1834 
11 b1830 – 1834Personregister i volymen
Inneh. även:
Konfirmationslängd 1830-1834
Avlösningslängd 1830-1834
 
12 a1835 – 1840 
12 b1835 – 1840Personregister i volymen
Inneh. även:
Konfirmationslängd 1835-1840
Avlösningslängd 1835-1839
 
13 a1841 – 1845Lev. 104/1952 
13 b1841 – 1845Lev. 104/1952
Personregister i volymen
Inneh. även:
Konfirmationslängd 1841-1845
Avlösningslängd 1841-1845
 
14 a1846 – 1850Lev. 104/1952 
14 b1846 – 1850Lev. 104/1952
Personregister i volymen
Inneh. även:
Konfirmationslängd 1846-1850
Avlösningslängd 1846-1850
Kommunionlängd för folk från främmande församlingar 1846-1850
 
15 a1851 – 1855Lev. 50/1961 
15 b1851 – 1855Lev. 50/1961
Personregister i volymen
(jfr A I: 15 c)
Inneh. även:
Konfirmationslängd 1851-1855
Kommunionlängd för folk från främmande församlingar 1851-1854
Avlösningslängd 1851-1854
 
15 c1851 – 1855Register ("Matrikel")
Lev. 50/1961
(Jfr A I: 15 b anm.)
 
16 a1856 – 1860Lev. 50/1961 
16 b1856 – 1860Lev. 50/1961
Personregister i volymen
Inneh. även:
Konfirmationslängd 1856-1858, 1860
Kommunionlängd för folk från främmande församlingar 1856-1857
Avlösningslängd 1856
 
17 a1861 – 1870 (1871)Lev. 84/1973
Avser huvudsakligen gårdsägare
Med separat förteckning över mantalsskrivna men ej kyrkoskrivna personer
1868-1870 (fol 468)
 
17 b1861 – 1870 (1871)Lev. 84/1973
Avser dels gårdsägare (fr. fol 1), dels hyresfolk (= hf) (fr. fol 112)
Inneh. även:
Längd över obefintliga 1865-1870
 
17 c1861 – 1870Lev. 84/1973
Tre separata register I, II, III upprättade vid skilda tidpunkter varvid
registren aktualiserats
I: alfabetiskt ordnat; vissa folhänvisningar även avseende A I: 18 a, b
(koncept)
II: alfabetiskt ordnat; utgör avskrift med få ändringar av personregister
III
III: ordnat efter folnr i A I: 17 a, b
 
18 a1871 – 1880 (1881)Lev. 84/1973
Avser huvudsakligen gårdsägare
Med separat förteckning över mantalsskrivna men ej kyrkoskrivna personer
1872-1878 (sista foluppslag)
Inneh. även:
Längd över obefintliga 1871-1881 (fol 440)
 
18 b1871 – 1880 (1881)Lev. 84/1973
Avser dels gårdsägare från fol 1, dels hyresfolk (= hf) från fol 128;
Cellfängelset fol 457
Agö fyr fol 462
Järnvägen fol 466
Sjömanshuset fol 476
 
18 c1871 – 1880Personregister
Lev. 84/1973
"Gamla boken", alfabetiskt ordnad
Med jämförelselista mellan gårdsnumren i husförhörslängderna 1871-1880 och
1881-1890
 
18 d1871 – 1880Peronregister
Lev. 84/1973
"Nya boken", alfabetiskt ordnad (avskrift av A I: 18 c)
Med jämförelselista mellan gårdsnumren i husförhörslängderna 1871-1880 och
1881-1890
 
18 e1871 – 1880Personregister ("Matrikel")
Lev. 84/1973
Alfabetiskt ordnad efter släktnamn
Duplett(?) av A I: 18 f
 
18 f1871 – 1880(?)Kapsel
Personregister ("Matrikel")
Lev. 84/1973
Alfabetiskt ordnad efter släktnamn (koncept)
 
19 a1880 – 1890Lev. 84/1973
Hyresfolk, del 1 (A-S)
 
19 b1881 – 1890 (1891)Kapsel
Lev. 84/1973
Hyresfolk, del 2 (S-Ö) jämte
Cellfängelset, Ago fyr, Järnvägen m m
Inneh. även:
Längder över obefintliga 1881-1891
 
19 c1880 – 1890Lev. 84/1973
Gårdsägare, del 1 (kv. 1, kv. 2, västra stadsdelen, mellersta stadsdelen
samt del av kv. 3)
 
19 d1881 – 1890 (1891)Lev. 84/1973
Gårdsägare, del 2 (forts. kv. 3 samt kv. 4)
 
19 e1881 – 1890 (1891)Personregister
Band i kapsel
Lev. 84/1973
(A I: 19 e) "Äldre boken", alfabetiskt ordnad efter släktnamn samt delvis
ordnad efter bok och folnr. Med lista över husnumrens folnr i
förhörsboken
 
19 f1881 – 1890 (1891)Personregister
Band i kapsel
Lev. 84/1973
(A I: 19 f). Alfabetiskt ordnad efter släktnamn
 
19 g1881 – 1890 (1891)Personregister ("Matrikel")
Lev. 84/1973
Alfabetiskt ordnad efter släktnamn
Folhänvisning kan avse endera "hyresfolk" (A I: 19 a, 19 b) eller
"gårdsägare" (A I: 19 c, 19 d)

Serien avslutad