Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Visitationshandlingar

Hedesunda kyrkoarkiv

Serien inbunden om inte annat anges.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1692 – 1712Visitationsprotokoll 1692, 1698 och 1712.
Se L I b:1
 
- [H0002]1726 – 1730Visitationsprotokoll 1726 och 1730.
Se L I b:2
 
11751 – 1877Lev 60/1962.
Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar.
Innehåller även: Domkapitels- och prostcirkulär 1751-1752, 1755-1790 samt 1816-1830; Förteckning över pastorer i Uppsala stift, 1751; Protokoll vid ekonomisk besiktning av kyrkoherde- och komministerboställen, 1779-1780 samt protokoll vid ekonomisk besiktning av kyrko- och fattigkassorna 1812, 1815, 1824, 1827, 1830 och 1837.
 
- [H0003]1752 – 1787Visitationsprotokoll.
Se L I b:3
 
21877 – 1925 
31934 – 1999Arkivkartong.
Protokoll och kungörelser från biskops- och prostvisitationer.