För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, kungörelser

Hudiksvalls kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11651 – 1871Inb
Anm.:
Med innehållsregister
Innehåller bl a:
Kungl. brev 1651-1863 Länsstyrelsens utslag m.m. 1778-1871
Magistratens resolutioner m.m. 1729-1832
Domkapitlets resolutioner 1777-1868
Inneh. även:
Handlingar rör. präst- och klockareval 1739-1871
Handlingar rör skolväsendet 1781-1867
Kyrkoinventarium 1829 Inventeringsprotokoll 1838, 1841 Anteckningar om
gamla staden Hudiksvall av prosten O. Broman (omfattar även series
pastorum) Skrivelser till prosten O.Broman 1717-1749
Series comministrorum 1593-1871
Avskrifter av Kungl kammar-
kollegiet och K B:s brev rör
underhållsspannmål åt
kyrkoherden 1720
 
- [H0001]1688 – 1724Skrivelser från domkapitlet,
landshövdingen samt till den
senare i avskrifter 1688,
1717, 1724
Se K III: 1
 
- [H0002]1720 – 1753Avskrifter av Kungl Kammarkoll-
egiet och KB:s brev rör under-
hållsspannmål åt kyrkoherden
samt avskrift av magistrats-
protokoll rör stadsförsam-
lingens deltagande i prästval
Se L I a: 1
 
- [H0003]1789Kungörelser
Se K II: 1
 
- [H0004]1844Skrivelser från domkapitlet
Se K IV c: 3
 
- [H0005]1885 – 1889Skrivelser
Se H III: 3
 
21910 – 1967Lev 2006714 
41938 – 1987Lev 2006/14 
31942 – 1987Lev 2006/14 
61953 – 1993Lev 2006/14 
71958 – 1991Lev 2006/14 
51967 – 1979Lev 2006/14