bild
Serie

Kartor och ritningar

Biskopskulla kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (25 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Karta över Biskopskulla kyrkogård1925Signerad "K.J.E." 
0002:00001Biskopskulla kyrkas restaurering. Bänkindelning1955-05-11 
0002:00002-00005Biskopskulla kyrkas restaurering. Detaljsnitt av kyrkbänk1955-05-10 
0003:00001-00026Biskopskulla kyrka. Restaureringsförslag. Planer, Sektioner, Detaljer1951-10-01Inkom till Kult. Hist. Byrån 1952-01-18. Tillhör Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut 1952-03-12. 
0003:00027-00028Biskopskulla kyrka. Restaureringsförslag. Plan, Detaljer1951-10-01 – 1954-03-30 
0003:00029-00031Biskopskulla kyrka. Uppmätningsritning. Plan, Detaljer1951-10-01 
0004:00001-00004Biskopskulla kyrka. Fasadrenovering1988-08-25 
0004:00005-00007Biskopskulla kyrka. Detaljer1954-03-30 
0004:00008Biskopskulla kyrka. Ny ytterbelysning1951-06-01 
0004:00009Biskopskulla kyrkas restaurering. Nytt träkors på altaret1955-11-16 
0004:00010Biskopskulla Prästgård, ritning till ekonomibyggnad, fasader1938Kopierad av K. Jarl 
0004:00011Biskopskulla Prästgård, ritning till ekonomibyggnad, plan och sektioner1938Kopierad av K. Jarl 
0004:00012[Takstolar, sektionsritning]1938? 
0004:00013Vendels kyrkoherdeboställe. Ritning till Ladugård, Stall o Svinhus1938-11-12Kopierad 1938-11-26 av Bengt Sundell 
0004:00014[Vendels kyrkoherdeboställe] Ritning till Ladugård, Stall o Svinhus1938-11-12 
0005:00001Biskopskulla kyrkogård. Gravkarta1971-05-12 
0005:00002Biskopskulla kyrkogård. Gravkarta1971-05-12 
0006:00001Biskopskulla kyrkas restaurering. Detaljer av tornrumsbarriär. Detaljsnitt1955-05-10 
0007:00001Restaurering av Biskopskulla kyrka, Förteckning över entreprenadhandlingar1954-03-30Sammanhör med SE/ULA/10113/R/0002:00001-00005, 0003:00001-00031, 0004:00001-00009 
0007:00002Restaurering av Biskopskulla kyrka, PM för anbudsgivare1954-03-30Sammanhör med SE/ULA/10113/R/0002:00001-00005, 0003:00001-00031, 0004:00001-00009 
0007:00003Restaurering av Biskopskulla kyrka, Formulär till anbud1954Sammanhör med SE/ULA/10113/R/0002:00001-00005, 0003:00001-00031, 0004:00001-00009 
0007:00004Biskopskulla kyrka, Kostnadsberäkning för restaurering enligt förslag av arkitekten Bernhard Schill1951-10-06Sammanhör med SE/ULA/10113/R/0003:00001-00031 
0007:00005Biskopskulla kyrka, Byggnadsbeskrivning för restaurering enligt förslag av arkitekten Bernhard Schill, daterat 1/10 1951, kompl. av arkitekt Claes Laurent den 30/3 19541954-03-30Sammanhör med SE/ULA/10113/R/0002:00001-00005, 0003:00001-00031, 0004:00001-00009 
0007:00006Sammandrag af kostnader för byggnader vid Biskopskulla kyrkoherdeboställe1935 – 1938Sammanhör med SE/ULA/10113/R/0004:00010-00012 
0007:00007Sammandrag för Wendel [sammanställning av kostnader vid Vendels kyrkoherdeboställe]1930? – 1938?Sammanhör med SE/ULA/10113/R/0004:00013-00014