bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara

Holms kyrkoarkiv (C-län)

Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.