För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kyrkorådets handlingar

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1935 – 1956Handlingar angående bl a skador på arrendelotter efter översvämning, instruktion för kyrkvaktarna samt en del anbudshandlingar.
Se K II b:1
 
11959 – 1980Handlingar angående bl a servitutavtal för VA-ledning i Jock, köpebrev för Kyrkobordet 1:2 och 1:3, köp av rotstående skog, vägrättskontrakt, byggnadslov för garage (Grelsbyn 2:16), gåvobrev för Stridsmon 1:2, reglemente för begravningsväsendet samt skogsbilväg på Nybynskiftet. Häri även Utdrag ur avräkningslängd, 1959-1964. 
21981 – 1991Handlingar angående bl a arrende å Kyrkobordet 1:3, restkrav efter köp av fastigheten Grelsbyn 14:32, omläggning av kyrktaket, fastighetsreglering (Jock 2:1), servitutavtal för vattenledning (Kyrkobordet 1:2), jaktarrenden, direktledning mellan kyrkan och vårdcentralen, protokoll vid biskopsvisitation samt gåvobrev avseende träkrucifix. 
31992 – 1994Handlingar angående bl a deposition (Norrbottens museum), jakträttsupplåtelse, arbetsbeskrivningar, begravningsplatsen i Lansjärv, meddelanden från yrkesinspektionen, samt en del verksamhetsberättelser och årsrapporter. Häri även handling och ritning angående nybyggnad av kallförråd. 
41995 – 1996Handlingar angående bl a orglarna i Överkalix resp Lansjärv, jämställdhetsplan, reglemente för kyrkorådet, arbetsmiljö, förvärv av prästgården, doppastoral samt en del årsrapporter, budget och bokslut. 
51997 – 1998Handlingar angående bl a komminister I Nilsson, vaktmästartjänsten i Jocks kapell, upplåtelse av kyrkolokal och skrivelser till/ från skyddsombud, Domkapitlet, yrkesinspektionen, biskopen samt en del förhandlingsprotokoll. Häri även en del befattningsbeskrivningar samt yrkesinspektionens beslut. 
61999Handlingar angående bl a kyrklig beredskap, befattningsbeskrivning för kyrkoherdetjänsten, kyrkans ljudanläggning, årsrapporter/ verksamhetsberättelser och bokslut, personalfrågor samt angående gåva (oljemålning).