bild
Serie

Kungl. remisser

Svea Hovrätt

Serien inbunden. Reg. i vol. 7-19.
1769-1804; Ingå i C I c 2:1-34.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTid 
11805 – 1812
 Info/
 
21813 – 1818
 Info/
 
31819 – 1823
 Info/
 
41824 – 1828
 Info/
 
51829
 Info/
 
61830 – 1831
 Info/
 
71832 – 1834
 Info/
 
81835 – 1837
 Info/
 
91838 – 1841
 Info/
 
101842 – 1844
 Info/
 
111845 – 1847
 Info/
 
121848 – 1853
 Info/
 
131854 – 1856
 Info/
 
141857 – 1859
 Info/
 
151860 – 1863
 Info/
 
161864 – 1866
 Info/
 
171867 – 1870
 Info/
 
181871 – 1875
 Info/
 
191876 – 1899
 Info/