Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Socknstämmoprotokoll

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1751Sockenstämmprotokoll
Se L I a: 1
 
11754 – 1825Sockenstämmprotokoll
Lev. 67/1962
Anm.: Luckor för åren 1755-1763,
1765-1769,1777,1794-1802.
Innehåller även enstaka bilagor.
 
- [H0002]1769Se Gästriklands kontrakts
prästarkiv vol E II: 7
 
- [H0003]1787 – 18021787,1789,1801-1802
Sockenstämmoprotokoll
Se H I: 1
 
21825 – 1852Sockenstämmoprotokoll
Lev. 67/1962
Inneh. även:
Skoldirektionens prot. 1848-01-18
samt Reglemente för Hamrånge sko-
lor 1848-11-10.
 
31853 – 1862Sockenstämmoprtokoll
Lev. 67/1962
Inneh. även:
Kyrkostämmoprot. 1863-01-25.
Skolrådsprot. 1862-01-27,
-02-03 och -02-17.