bild
Serie

Ritningar angående kyrkliga fastigheter

Ekerö kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

OBS! i volym 2 finns det kartor och ritningar som ej har levererats av församlingen.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1139/J/21783 – 1845Karta över Ekerö prästgård, f.d. Torslunda inkl. Nibble ägor, i Färentuna härad och Ekerö socken 1783.
Karta över del av den så kallade Sundby Hage till Sundby frälsehemman i Färentuna härad och Ekerö socken 1845.
 
11843 – 1977Karta över Sundby hage 1843, av ingenjör Dahlgren.
Karta över ägoutbyte emellan Ekerö kyrkoherdeboställe och Nibble 1877.
Karta över skolhustomt på Kersö ägor 1879, av kommissions-lantmätare Wallqvist.
Kartor över en skolhustomt på ägorna till Menhammar 1882, av kommissions-lantmätare Wallqvist.
Karta över ägobyte emellan Asknäs klockarbostället och kyrkoherdebostället 1890.
Karta över Ekerö prästgård upprättad vid skogsindelning 1892.
Karta över ägoutbyte emellan Norrby 1:5 och prästgården 1:1, 1965.
Karta angående fastighetsreglering berörande Ekebyhov 1977.
Kopia av karta över utmarken till Ekerö kyrkoherdeboställe, odat.
Karta över Grabbänget, odat.
Karta över Noraåsen, Leppje och Skärfveänget, odat.

Ritningar som inte har levererats från församlingen:
Karta över en skolhustomt på Ekebyhovs ägor 1879, av kommissions-lantmätare Wallqvist.
Ritning till folkskola i Ekerö församling, odat.
Ritning över skolgård, odat.
Förslag till skolhus i Ekerö sn, odat.
 
21887 – 1962Plan för en skolträdgård vid Menhamra 1887, av C. G. Björklund.
Två äldre ritningar av bostadshus, odat.
Ritningar till båtbrygga vid Ekerö kyrka 1948.
Ritning till församlingsstuga-hembygdsgår på Ekerö 1949-1952.
Ritning av bro 1950.
Planerad kyrkväg, odat.
Ritningar till arrendebostad, Ekerö prästgård 1950. Ombyggnad av ekonomibyggnaden vid Ekerö prästgård 1951.
Förslag till omläggning av trädgård vid Ekerö prästgård av Eric Lanfors 1962.
 
31952 – 1954Ritningar till ombyggnad av prästgården, även odaterad ritning. 
41975 – 1976Ritningar till omläggning av trädgård vid prästgården.