bild
Serie

Handlingar rörande hospital, lasarett och kurhus

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/G V d
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zxy8H6WEF93hGbUjf7TVTE
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser till övervägande del handlingar rörande Gävle stads hospital och lasarett för åren 1594-1867 såsom: lasaretts-
och hospitalsräkenskaper; rullor över intagna patienter och hospi- talshjon; hospitalsrådsprotokoll; avskrifter av betyg i stöd av vilka sjuklingarna respektive hospitalshjonen blivit intagna;
besiktningsprotokoll; inven-
tarium m.m.
Häri även Härnösands hospitals- räkningar för åren 1757-1761; räkningar över Gävleborgs läns lasaretts- och kurhusmedel för åren 1817-1867; namnlistor med tillhörande handlingar rörande barnhusbarn som från Stockholms barnhus blivit sända till foster- föräldrar i Gävleborgs län under åren 1786-1803.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-23 lev. ??.