För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kyrkorådets handlingar

Valbo kyrkoarkiv

 Volymer (39 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11881 – 1959Innehåller även kungörelser, utslag och skrivelser 1855-1910, statförslag 1897-1965, kyrkokassans utgifter för kyrkans representation 1842-1851, redovisningsräkningar prästlönekostnader m.m. 1952-1958 samt bilagor till kyrkoböckerna 1878-1885. 
- [H001]1942 – 1979Ingår i K III a: 7 - 23. 
21960 – 1975Protokoll på ej arkivbeständigt papper. 
31980Bilaga 1-142. Häri även kartor väg 80 Nybro-Gävle (E4) anslutningsreglering. 
41981Bilaga 1-128. Häri även kartor väg 80 (Sandviken-Gävle) deln trafikplats Nybro och trafikplats Ö Valbo Kyrka samt karta församlingsgård i Valbo. 
51982Bilaga 1-157. Häri även ritning minneslund, ritning prästforsens kraftverk samt karta trafikplats öster om Valbo kyrka. 
61983Bilaga 1-284. 
71984Bilaga 1-214. Häri även karta fastigheten Gävle Sälgsjön 9:1 och 9:2 i Valbo socken. 
81985Bilaga 1-112. Häri även ritning församlingsgård i Valbo samt ritning ventilationssystem med värmeåtervinning för kyrkoherdegården i Valbo. 
91985 – 1986Bilaga 113-221 (1985), bilaga 1-44 (1986) 
101986Bilaga 45-218. 
111987Bilaga 1-99. Häri även ritning om- och tillbyggnad personal- och ekonomibyggnad Forsbacka kyrkogård. 
121987Bilaga 100-141. Häri även ritning ombyggnad prästgården Valbo-Backa 6:1 
131987 – 1988Bilaga 142-195 (1987), bilaga 1-24 (1988). 
141988Bilaga 25-107. 
151988 – 1989Bilaga 108-151 (1988), bilaga 1-34 (1989). 
161989Bilaga 35-134. 
171989 – 1990Bilaga 135-160 (1989), bilaga 1-44 (1990) 
181990Bilaga 45-86. Häri även ritningar fasadrenovering Valbo kyrka och sockenstuga 
191990 – 1991Bilaga 87-137 (1990), bilaga 1-15 (1991) 
201991Bilaga 16-64. Häri även kartor ledningsrätt Valbo-Backa 6:1 mfl. 
211991Bilaga 65-143. 
221992Bilaga 1-52. 
231992Bilaga 53-96. 
241993Bilaga 1-35. 
251993Bilaga 36-70. 
261994Bilaga 1-37. 
271994Bilaga 38-91. 
281995Bilaga 1-30. Häri även ritning cykel- och gångväg Valbovägen. 
291995Bilaga 31-88. 
301996Bilaga 1-47. Häri även ritning läktarutbyggnad Valbo kyrka. 
311996Bilaga 48-59. Häri ritning ventilation ombyggnad prästgården Backa 6:1, ritning ombyggnad entré och ny P-yta Mikaelsgården samt ritning texilskåp Forsbacka. 
321996 – 1997Bilaga 60-104 (1996), bilaga 1-26 (1997). 
331997Bilaga 27-75. 
341997 – 1998Bilaga 76-89 (1997). Häri även ritning arbetarskyddsåtgärder klockstapeln Forsbacka kyrka. Bilaga 1-30 (1998). 
351998Bilaga 31-42. Häri även ritning ask-, minnes- och urnlund Valbo kyrkogård. 
361998Bilaga 43-87. 
371999Bilaga 1-33. Häri även ritning skärmtak och ramp Forsbo kyrka. 
381999Bilaga 34-77