Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrkan. Verifikationer


Löneunderlag utgallras med femtio års frist (RA 233-2003). Övriga varifikationer fr.o.m. 1933 utgallras med en frist av tio år enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.

För tid efter 1979, se Hammerdal/Gåxsjö samfällighets arkiv, serie G.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
Se: SE/ÖLA/11055/K II b/11899