bild
Serie

Debetkort å preliminär skatt

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av SFS 1954:115 med en gallringsfrist av 3 år efter inkomstårets utgång.