bild
Serie

Kartor och ritningar

Ny kyrkoarkiv

Serien är planförvarad om ej annat anges.

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1a1887Förslag till ny kyrkobyggnad för Ny församling i Karlstad län. 3 st plan + 1 st rulle (totalt 4 st). 
1b1921Karta utvisande gränserna till komministerbostället Kyrkebol. Upprättad av E Östgren. 1 st. 
1c1921Rulle. Karta över Ny sockens kyrkogård. Upprättad av Pettersson. 1 st. 
21924Ritningar. Ny komministerboställe. Upprättade av B Blohm. 3 st. 
2a1927 – 1930Rullar. Ritningsförslag till utvidgning av kyrkogården. 3 st. 
2b1932Rulle. Jösse-Ny kyrka. Varmluftsanläggning. 3 st. 
2c1932Rulle. Principskiss över stubbrytare. 3 st. 
31938Karta över komministerbostället Kyrkebol. Upprättad av U Wallenborg. 1 st. 
4a1838 – 1938Kartor över alla ägorna till Kyrkebol. Upprättade av Zetterberg. 2 st plan + 1 st rulle (totalt 3 st). 
4b1944Förslag till ombyggnad av orgelläktare Ny kyrka, relationsritningar, fasad av läktaren efter ombyggnad. 13 st plan + 1 st rulle (totalt 14 st). 
51948Karta över ett område å 30 öre Kyrkebol 1:5 och 1 av samfälld väg för hemmanet Kyrkebol. Upprättad av T Åberg. 1 st. 
5a1950Rulle. Ritningsförslag på ljusbärare, Ny kyrka. 1 st. 
5b1955Rulle. Karta över den del till Ny kyrka hörande fastigheten Kyrkebol 1:8. 2 st. 
5c1956Ritningsförslag till Ny kyrka. 4 st. 
61958Karta över Kyrkebol. Upprättad av N Dahlstedt. 1 st. 
71957Rulle. Ritningsförslag till renovering, Ny socken kyrkogård. 2 st. 
81958Rulle. Ritningsförslag till grindar. 3 st. 
91959Rulle. Kyrkan i Ny, förslag till restaurering. 8 st. 
101963Rulle. Ritningar till församlingshem m.m. i Ny, Älgå kommun. Situationsplan, plan och sektioner, bottenplan. 6 st. 
11a1965Rulle. Ritningar till Ny-Älgå församlingshem. 13 st. 
11b1965Rulle. Ritningar till Ny-Älgå församlingshem. 11 st. 
11c1965Rulle. Ritningar till Ny-Älgå församlingshem. 7 st. 
11d1965Rulle. Ritningar till Ny församlingshem. Elanläggning, bjälklag. 10 st. 
121984Församlingshem, ekonomibyggnad vid Ny kyrka. Ritningsförslag till lösning av personalutrymme. 1 st.