bild
Serie

Roterings- och utskrivningslängder

Roterings- och utskrivningslängder

Serien innehåller mantals-, roterings- och utskrivningslängder och omfattar all slags jord, således såväl skatte- och krono- som frälse- och prästgårdsjord. Längderna är ordnade landskapsvis och i SVARs katalog är dessa ordnade alfabetiskt. De flesta längderna för åren 1653-1683 återfinns under avd. Flera landskap. Upplands längder omfattar hela Stockholms län, alltså även Södertörn. Västmanland, Närke, Värmland och Dalarna är delvis sammanbundna, varför t ex Värmlands längder ibland återfinns på Närke o s v. Se resp landskap. En del mantalslängder från Västmanland år 1642 är sammanbundna med Smålands längder för samma år. Dalslands längder återfinns dels under Värmland och dels under Västergötland, varvid det gäller, att de äldsta och yngsta längderna får sökas på Västergötland och de mellersta (tiden 1640-1648) på Värmland. Ölands längder återfinns under Småland (Kalmar län). En del längder för Blekinge år 1676 återfinns under Kronobergs läns längder för samma år. Se i övrigt Skåne. En del mantalslängder från Österbotten år 1642 är sammanbundna med Smålands längder för samma år. Register återfinns i en del volymer, företrädesvis i dem, som innehåller adelslängder. I ett mindre antal fall ingår även mönsterrullor i längderna, liksom längder ibland kan ingå i mönsterrullor.

 Volymer (592 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1629,30:260-2611629 – 1630DALARNA Mantalslängd och utskrivningslängd. Mantalslängder i Västerdalarna se även Västmanland K04027, K04029. Mantalslängder i Västerbergslagen se Västmanland K04031. Utskr.-längd Västerdalarna och Väster- bergslagen se Västmanland K04030. 1630:261 flyttad till serien Rullor 1630-1635:7, K01621. 
1634:2621634DALARNA Uskrivningslängd i Österdalarna. 
1618:6031618FINLAND Mantalslängder i Österbotten. 
1608,09:600-6021608 – 1609FINLAND Roteringslängd i Hollola m fl socknar för okänt år före 1620. Efter 1620 är längderna för Finland fördelade på resp län. Utskrivningslängd i Övre och Nedre Sata- kunta 1608. Längd på hemmavarande krigs- folk i Åbo län 1609. 
1653-57: 21653 – 1657FLERA LANDSKAP Extract över Utskrivningslängder Hela Sverige och Finland 
1682:461682FLERA LANDSKAP Gästrikland o Hälsingland,Närke,Värm- land,Jönköping,Kronoberg,Kalmar,Öster- götland,Skaraborg,Älvsborg,Österbotten, Åbo o Björneborg. 
1681:441681FLERA LANDSKAP Jönköping,Kronoberg,Kalmar,Östergötland, Skaraborg,Älvsborg,Hälsingland o Gäst- rikland,Österbotten,Åbo o Björneborg, Tavastehus o Nyland. 
1673:291673FLERA LANDSKAP Jönköping,Älvsborg,Skaraborg,Gästrikland Hälsingland,Österbotten,Skåne,Blekinge o Kristianstad,Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. 
1660:111660FLERA LANDSKAP Jönköping,Älvsborg,Skaraborg,Kalmar, Norrland,Finland. 
1676:361676FLERA LANDSKAP Kalmar,Kronoberg,Halland,Österbotten, Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland Viborg o Nyslott. 
1665:181665FLERA LANDSKAP Kalmar,Kronoberg,Jönköping,Hälsingland, Österbotten,Åbo o Björneborg,Nyland o Tavastehus,Viborg o Nyslott. 
1662:151662FLERA LANDSKAP Kalmar,Kronoberg,Älvsborg o Dalsland, Skaraborg,Östergötland,Jönköping,Öster- botten,Hälsingland o Gästrikland,Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. 
1671:271671FLERA LANDSKAP Kalmar,Kronoberg,Älvsborg,Skaraborg, Gästrikland o Hälsingland,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. Även Skaraborgs län 1670. 
1661:131661FLERA LANDSKAP Kalmar,Älvsborg och Dalsland,Skaraborg, Östergötland,Kronoberg,Jönköping,Öster- botten,Hälsingland,Ångermanland o Medelpad,Gotland,Åbo o Björneborg,Ta- vastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. 
1659: 91659FLERA LANDSKAP Närke,Värmland,Dalsland,Älvsborg,Öster- götland,Kalmar,Kronoberg,Jönköping,Älvs- borg,Skaraborg,Norrland,Österbotten,Åbo o Björneborg. 
1676:341676FLERA LANDSKAP Närke,Värmland,Östergötland. 
1669:231669FLERA LANDSKAP Skaraborg,Älvsborg,Kalmar.Kronoberg, Österbotten,Åbo o Björnborg,Viborg o Nyslott,Tavastehus o Nyland. 
1683:471683FLERA LANDSKAP Skaraborg,Älvsborg,Åbo,Björneborg Tavastehus o Nyland 
1679:421679FLERA LANDSKAP Skaraborg,Östergötland,Jönköping,Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. 
1656: 51656FLERA LANDSKAP Stockholm,Uppsala,Södermanland,Västman- land,Östergötland,Närke,Värmland,Jönköp- ing,Älvsborg,Dalsland,Skaraborg,Ånger- manland o Medelpad,Åbo o Björneborg,Ny- land o Tavastehus,Viborg o Nyslott.Reg. på Älvsborgs läns frälselängder. 
1671:261671FLERA LANDSKAP Stockholm,Uppsala,Södermanland,Västman- land,Närke,Värmland,Östergötland,Jönköp- ing,Kalmar,Kronoberg. 
1653: 11653FLERA LANDSKAP Stockholm,Uppsala,Västmanland,Söderman- land,Örebro,Värmland,Älvsborg,Skaraborg, Jönköping,Kalmar,Medelpad o Hälsingland, Ångermanland,Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott,Satakunta. 
1654: 31654FLERA LANDSKAP Stockholm,Uppsala,Västmanland,Söderman- land,Östergötland,Närke,Värmland,Dals- land,Älvsborg,Skaraborg,Jönköping,Kalmar Härnösand,Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott,Satakunda,Öster- botten. 
1655: 41655FLERA LANDSKAP Stockholm,Uppsala,Västmanland,Östergöt- land,Älvsborg,Skaraborg,Närke,Värmland, Jönköping,Kalmar,Norrland,Finland,Öster- botten. 
1677:371677FLERA LANDSKAP Stockholm,Uppsala. 
1661:121661FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland, Västmanland,Närke, Värmland,Kalmar. 
1679:411679FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Kalmar,Västmanland, Närke,Värmland. 
1657-58: 71657 – 1658FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Östergötland,Jönköping,Kalmar,Älvsborg, Österbotten,Västerbotten,Jämtland,Åbo o Björneborg 
1659: 81659FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland. 
1660:101660FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Östergötland,Kalmar,Kronoberg. 
1662:141662FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland. 
1663:161663FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland. 
1665-66:191665 – 1666FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland,Älvsborg o Dalsland. 
1667:201667FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland,Kalmar. 
1670:241670FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland. 
1673:281673FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland,Jönköping. 
1675:311675FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland,Närke, Värmland. 
1676:331676FLERA LANDSKAP Uppland,Södermanland,Västmanland. 
1669:221669FLERA LANDSKAP Uppland,Västmanland,Södermanland,Värm- land,Närke,Östergötland,Jönköping. 
1678:391678FLERA LANDSKAP Uppland,Västmanland,Södermanland. 
1681:431681FLERA LANDSKAP Uppland,Västmanland,Södermanland. 
1682:451682FLERA LANDSKAP Uppland,Västmanland,Södermanland. 
1656-57: 61656 – 1657FLERA LANDSKAP Uppland,Östergötland,Södermanland,Skara- borg,Kronoberg,Kalmar,Jönköping,Närke, Värmland,Nyland o Tavastehus,Åbo o Björneborg,Hälsingland,Medelpad,Ånger- manland,Öster-o Västerbotten. Vol 6-47 är även mantalslängder.I de flesta vol ingår reg. 
1677:381677FLERA LANDSKAP Västmanland,Gästrikland,Hälsingland, Österbotten,Bohuslän,Åbo o Björneborg, Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott 
1676:351676FLERA LANDSKAP Älvsborg o Dalsland,Jönköping,Kalmar. 
1663:171663FLERA LANDSKAP Älvsborg,Kalmar,Skaraborg,Östergötland, Kronoberg,Jönköping,Österbotten,Hälsing- land,Åbo o Björneborg,Viborg o Nyslott, Nyland o Tavastehus. 
1674:301674FLERA LANDSKAP Älvsborg,Skaraborg,Hälsingland,Blekinge o Kristianstad,Malmöhus,Österbotten,Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. 
1675:321675FLERA LANDSKAP Östergötland,Jönköping,Kronoberg,Älvs- borg,Österbotten,Hälsingland,Åbo o Björneborg,Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. 
1670:251670FLERA LANDSKAP Östergötland,Jönköping,Älvsborg,Krono- berg,Hälsingland.Österbotten. 
1667:211667FLERA LANDSKAP Östergötland,Kronoberg,Jönköping,Kalmar, Österbotten,Västerbotten,Hälsingland,Ta- vastehus,Åbo o Björneborg,Viborg o Ny- slott. 
1678:401678FLERA LANDSKAP Östergötland,Skaraborg,Kronoberg,Jön- köping,Västerbotten,Österbotten,Gästrik- land, Närke,Värmland,Åbo o Björneborg, Tavastehus o Nyland,Viborg o Nyslott. 
1683:5131683HALLAND Mantals- och roteringslängder. Register. 
1729:5251729HALLAND Mantalslängd. 
1708:520-11708HALLAND Mantals-och roteringslängd i Laholms län Roteringslängder. 
1708:518-91708HALLAND Mantals-och roteringslängder i Varbergs och i Halmstads län. 
1704:514-71704HALLAND Något def. Roteringslängd på en del frälsegods. Utskrivningslängder(fyra ex) 
1708:522-31708HALLAND Roteringslängder.Vol 523 roteringslängd på diverse frälsgods. 
1712:5241712HALLAND Även mantalslängd. 
1621:5261621NORRLAND 
1623:5271623NORRLAND 
1653:5791653NORRLAND 1653:579 Mantals- och utskrivningslängd i Gävleborgs län. 1653-82 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd Flera landskap. 
1657-8:589-901657 – 1658NORRLAND 1657:589 Ett fåtal mantalslängder i Gävleborgs län. 1658:590 Mantalslängd i Västernorrlands län. 
1675,77:597-91675 – 1677NORRLAND Ett fåtal mantalslängder i Gävleborgs län. Vol:598 Utskrivningslängd i Hälsingland Vol 599, del av mantalslängd och rot- eringslängd i Västernorrlands län 1627- 1629. 
1637:5451637NORRLAND Innehåll i huvudsak = föreg. 
1640:550A1640NORRLAND Mantals- och roteringslängd (präst- längder) samt utskrivningslängd i hela Norrland och Österbotten. 
1640:550B1640NORRLAND Mantals- och roteringslängd (präst- längder) i större delen av Norrland (ingår även i vol 550a). 
1642:557-91642NORRLAND Mantals- och roteringslängd (präst- längder i Västerbotten. Utskrivningslängd i Gästrikland,Hälsing- land,Medelpad och Ångermanland och Västerbotten. 
1643:560-31643NORRLAND Mantals- och roteringslängd (präst- längder)i Gästrikland och Hälsingland, Västerbotten,Anundsjö socken och Norr- botten.Utskrivningslängd mm i Väster- botten. 
1644:564-61644NORRLAND Mantals- och roteringslängder (präst- längder) i Västerbotten, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Utskrivningslängd i Gästrikland,Hälsing- land,Medelpad och Ångermanland. 
1647:567-81647NORRLAND Mantals- och roteringslängder (präst- längder) i Gästrikland och Hälsingland. 
1647-8:5721647 – 1648NORRLAND Mantals- och roteringslängder (präst- längder) i Västerbotten. 
1627:5291627NORRLAND Mantals- och roteringslängder i Gästrik- land och Hälsingland samt städerna i hela Norrland. 
1667:5931667NORRLAND Mantals- och roteringslängder i Gävle- borgs län. 
1627:530-11627NORRLAND Mantals- och roteringslängder i Medel- pad,Ångermanland och Västerbotten. Utskrivningslängd i hela Norrland. 
1628:5321628NORRLAND Mantals- och roteringslängder i Väster- botten. 
1630:5391630NORRLAND Mantals- och roteringslängder i Ånger- manland,Medelpad och Hälsingland samt utskrivningslängder och rullor i hela Norrland.Register på roteringslängderna. 
1648:5731648NORRLAND Mantals- och utskrivningslängder i Gästrikland och Hälsingland. 
1656:585-61656NORRLAND Mantals- och utskrivningslängder i Gävleborgs län. Defekt (vol 585). Mantalslängd (vol 586) till stor del in- går även i vol 585. 
1639:5501639NORRLAND Mantalslängd RoU i hela Norrland samt Österbotten. 
1648:576-71648NORRLAND Mantalslängd (prästlängder) i Ångerman- land och Medelpad. Roteringslängder dito 
1633:5421633NORRLAND Mantalslängd (prästlängder) något defekt 
1629:5331629NORRLAND Mantalslängd i Norrala socken. 
1641:554-51641NORRLAND Mantalslängd i Stigsjö socken. Rote- ringslängd i Västerbotten. 
1640:551-31640NORRLAND Mantalslängd och roteringslängd (präst- längder) i Piteå socken,Gästrikland och Hälsingland. Utskrivningslängd i Väster- botten(defekt). Samtliga ingår även i vol 550a 
1642:5561642NORRLAND Mantalslängd och roteringslängd (präst- längder)i Ångermanland,Medelpad,Hälsing- land och Gästrikland. 
1649:5781649NORRLAND Mantalslängd och utskrivningslängd i Västernorrlands län. 
1654:580-21654NORRLAND Mantalslängd RoU (prästlängder) i Väster norrlands län 
1647:569-711647NORRLAND Mantalslängd RoU (prästlängder) i Västernorrlands län. Vol 570 defekt. 
1637:5441637NORRLAND Mantalslängd RoU i hela Norrland. Reg. Defekt. 
1631:5411631NORRLAND Mantalslängd RoU i hela Norrland. Register. Något defekt. 
1638:547-81638NORRLAND Mantalslängd RoU i Västerbotten. Roteringslängd i Gästrikland,Hälsing- land,Medelpad och Ångermanland. Ingår även i vol.546. 
1638:5461638NORRLAND Mantalslängd RoU samt mönsterrullor i i hela Norrland. 
1655:583-41655NORRLAND Mantalslängd(prästlängder)i Gävleborgs län.Mantals- och utskrivningslängd i Västernorrlands län.Mantalslängderna numr. 1-16. 
1626:5281626NORRLAND Mantalslängder (prästernas längder): Hälsingland.Fragment. 
1648:574-51648NORRLAND Mantalslängder (prästlängder) i Gästrik- land och Hälsingland. Utskrivnings- längd (ingår även i vol 573) och möns- terrulla i Gästrikland och Hälsingland. 
1630:5381630NORRLAND Mantalslängder i Grundsunda socken. 
1656:587-81656NORRLAND Mantalslängder i Gävleborgs län samt Själevads socken.Vol.587 delvis även i vol 585 o 586. 
1674:5951674NORRLAND Mantalslängder i Gävleborgs län. 
1630:5401630NORRLAND Mantalslängder RoU i Västerbotten. 
1629:5341629NORRLAND Roteringslängder 
1674:5961674NORRLAND Roteringslängder i Hälsingland,Medelpad och Ångermanland. (Norrlands båtsmans- kompani). 
1640:550C1640NORRLAND Utskrivningslängd i Gästrikland,Häl- land,Medelpad och Ångermanland (ingår även i 550a). 
1638:5491638NORRLAND Utskrivningslängd i Gästrikland,Hälsing- land,Medelpad och Ångermanland,ingår även i vol. 546. 
1633:5431633NORRLAND Utskrivningslängd i hela Norrland. Något defekt. 
1671:5941671NORRLAND Utskrivningslängd i Hälsingland 
1629:535-71629NORRLAND Utskrivningslängder 
1662,1666:591-21662 – 1666NORRLAND Utskrivningslängder i Gävleborgs län 1662 och 1666. Mantalslängder dito. 
1629:1991629NÄRKE 
1643,45:212-2131643 – 1645NÄRKE 1643:212 Roteringslängd för Närke samt delar av Västmanland (Åkerbo härad). 1645:213 Roteringslängd för Närke,Fell- ingsbro och Ervalla socknar i Västman- land. 
1663,65:217A-191663 – 1665NÄRKE 1663:217A Utskrivningslängd. 1665:218 Roteringslängd. Reg på frälset. 1665:219 Roteringslängd på frälset.Reg. De flesta längderna för 1653-1682 åter- finns under avd. Flera landskap. 
1674,76:225-2261674 – 1676NÄRKE 1674:225 Även i Fellingsbro,Väsby och Ervalla socknar. 1676:226 Roteringslängd i Närke samt Fellingsbro och Ervalla socknar. 
1665,66:2201665 – 1666NÄRKE Mantals- och roteringslängd på frälset nr 1-36. 
1622:1961622NÄRKE Mantals- och utskrivningslängd för Närke och Södermanland. Bland Närkes längder ingår även längder för Söderman- land,Värmland och delar av Västmanland. 
1631:2011631NÄRKE Mantalslängd för Värmland,roteringslängd för Närke samt utskrivningslängd för Närke och Värmland. Register på mantals- längderna samt Närkes roteringslängd. 
1641:2091641NÄRKE Mantalslängd RoU i Närke och delar av Västmanland. Reg. på mantalslängder. 
1640:2081640NÄRKE Mantalslängd RoU i Närke samt delar av Värmland och Västmanland. Register. 
1648:216-2171648NÄRKE Mantalslängd RoU i Närke samt Fellings- bro och Ervalla socknar. 
1637:2031637NÄRKE Mantalslängder (prästernas längder) i Närke,Värmland,Nora och Lindes bergs- lager.Innehåller även mantalslängd 1635. 
1647:2141647NÄRKE Mantalslängder (prästernas längder) och roteringslängd Närke samt Fellingsbro och Ervalla socknar i Västmanland. 
1638:2061638NÄRKE Mantalslängder för Närke,Värmland och delar av Västmanland 
1639:2071639NÄRKE Mantalslängder RoU i Närke,Värmland och delar av Västmanland. Register på man- talslängderna. 
1667:221-2241667NÄRKE Roteringslängd för västra och östra Närke samt Fellingsbro,Väsby och Ervalla socknar. Personreg. på frälset. 
1647:2151647NÄRKE Roteringslängd i Närke samt Fellingsbro och Ervalla socknar. 
1628:1971628NÄRKE Roteringslängd. Vol 198 är flyttad till Rullor. 
1633:2021633NÄRKE RoU för Närke, Nora och Lindes bergs- lager. 
1637:2041637NÄRKE RoU i Närke,Värmland och delar av Väst- manland. 
1637:2051637NÄRKE Samma som föregående volym. Defekt. 
1642:210-2111642NÄRKE Även i delar av Västmanland. Vol 211 samma som vol 210 men utan pag och reg. 
1630:2001630NÄRKE Även mantalslängd. 
1674:5121674SKÅNE-BLEKINGE Mantalslängder (prästlängder) i Blekinge och Kristianstads län.Register.Ingår även i vol 30.Se avd. Flera landskap. 
1673:5101673SKÅNE-BLEKINGE Roteringslängd ofullständig. Se även avd Flera landskap vol 29. Blekinge längder återfinns även under Kronobergs läns, Smålands längder. 
1674:5111674SKÅNE-BLEKINGE RoU i Malmöhus,Landskrona och Hälsing- borgs län. Mantalslängd (prästlängder) i Blekinge och Kristianstads län,ingår även i vol 30. Se avd Flera landskap. 
1637:3491637SMÅLAND Hela landskapet. 
1631:3411631SMÅLAND Jönköpings län. 
1633:3441633SMÅLAND Jönköpings län. 
1648:3801648SMÅLAND Jönköpings län. Utskrivningslängd ingår även i vol 378. 
1629:3361629SMÅLAND Kalmar län. 
1633:3431633SMÅLAND Kalmar län. 
1660:3821660SMÅLAND Kalmar län. 
1661:3841661SMÅLAND Kalmar län. 
1655-65:3811655 – 1665SMÅLAND Kopior av generallöjtnant Ridderhielms rotelängder. 
1633:341A1633SMÅLAND Kronobergs län. 
1648:3791648SMÅLAND Kronobergs län. 
1683:409B1683SMÅLAND Mantals- och roteringslängd i Jönköpings län. 
1630:3371630SMÅLAND Mantals- och roteringslängd i Kalmar och Kronobergs län samt utskrivningslängder i hela landskapet.Roteringslängd över Jönköpings län, se Smålands handlingar 1630:14 (RA). 
1683:409A1683SMÅLAND Mantals- och roteringslängd i Kronobergs län. 
1644:369B1644SMÅLAND Mantals- och utskrivningslängd i Jön- köpings län. 
1645:371-21645SMÅLAND Mantalslängd (frälselängd) i Kronobergs och Jönköpings län.Fragment. 
1678:4011678SMÅLAND Mantalslängd (prästernas längder) i Kalmar län. 
1669:392-41669SMÅLAND Mantalslängd (prästlängder) i Västbo, Norra och Södra Vedbo härader. Reg. RoU i Kalmar län. 
1663:386-81663SMÅLAND Mantalslängd (prästlängder) i Västra härad,Östbo,Norra och Södra Vedbo härad. 
1661:3831661SMÅLAND Mantalslängd på frälset. Utskrivnings- längd i Jönköpings län.Roteringslängder. Reg. 
1667:3911667SMÅLAND Mantalslängd roteringslängd (präst- längder) i Kalmar län. 
1678:4021678SMÅLAND Mantalslängd RoU (prästernas längder) i Kalmar län. 
1678:4031678SMÅLAND Mantalslängd RoU (prästernas längder) i Kalmar län. 
1628:3341628SMÅLAND Mantalslängd RoU i Jönköpings län. 
1635:3461635SMÅLAND Mantalslängd RoU i Jönköpings län. 
1663:3891663SMÅLAND Mantalslängd RoU i Jönköpings län. 
1665:3901665SMÅLAND Mantalslängd RoU i Jönköpings län. 
1662:3851662SMÅLAND Mantalslängd RoU i Jönköpings län. Reg. 
1671:3951671SMÅLAND Mantalslängd RoU i Jönköpings och Krono- bergs län. 
1630:3391630SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kalmar län. 
1635:3471635SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kalmar län. 
1673:3961673SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kalmar län. 
1676:4001676SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kalmar län. 
1683:4101683SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kalmar län. 
1681:4071681SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kalmar län. Register. 
1635:3451635SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kronobergs län. 
1679:4041679SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kronobergs län. 
1682:408-91682SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kronobergs län. Reg. på prästlängderna. Mantalslängd RoU Östra härad i Jönköpings län. 
1679:4051679SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kronobergs län.Defekt Ingår även i föregående. 
1676:3991676SMÅLAND Mantalslängd RoU i Kronobergs och Blek- inge län. 
1679:4061679SMÅLAND Mantalslängd RoU Jönköpings län. 
1674:397-81674SMÅLAND Mantalslängd RoU Kronobergs och Kalmar län. 
1675:398A1675SMÅLAND Mantalslängd RoU på frälset i Kronobergs län. 
1643:3671643SMÅLAND Mantalslängder (frälselängder) i Krono- bergs län. Reg. Defekt. 
1643:368-91643SMÅLAND Mantalslängder (frälselängder) i Västbo och Östbo härader. Mantalslängder (prästlängder) i Norra och Södra Vedbo härader. Reg. 
1647:3771647SMÅLAND Mantalslängder (prästernas längder och adelns sedlar på annorstädes roterade) samt roteringslängd i Kalmar län. 
1643:3661643SMÅLAND Mantalslängder (prästernas längder) i Konga härad. 
1637:3481637SMÅLAND Mantalslängder i hela landskapet. 
1642:3621642SMÅLAND Mantalslängder i Kalmar län, även Öster- botten och Västmanland. 
1633:3421633SMÅLAND Mantalslängder i Kalmar län. 
1639:3531639SMÅLAND Mantalslängder i Kalmar län. 
1638:3501638SMÅLAND Mantalslängder i Kronobergs och Jönkö- pings län. Reg. på en del av prästläng- derna. 
1641:360-611641SMÅLAND Mantalslängder på frälset i Konga härad och på Ebba Oxenstiernas gods. 
1642:363A1642SMÅLAND Mantalslängder RoU i Jönköpings län. 
1639:3521639SMÅLAND Mantalslängder RoU i Jönköpings och Kronobergs län. Reg. på prästlängderna för varje härad. 
1642:362A1642SMÅLAND Mantalslängder RoU i Kronobergs län. Ett flertal reg. på mantalslängderna. 
1640:3551640SMÅLAND Mantalslängder RoU i Kronobergs län. Reg. på prästlängderna för varje härad. 
1629:3351629SMÅLAND Mantalslängder samt roteringslängder på städerna i Kalmar län. 
1653:380A1653SMÅLAND Roteringslängd för Kalmar län. De flesta längderna för 1653-1682 återfinns under avd Flera landskap. 
1621:3311621SMÅLAND Roteringslängd i Jönköpings och Krono- bergs län. För år 1623 se serien "Rullor". Bland Smålands längder ingår även läng- der för Västmanland, Västerbotten och Österbotten. 
1644:369A1644SMÅLAND Roteringslängd i Kronobergs län. 
1647:375-61647SMÅLAND Roteringslängd på frälset i Jönköpings län. Utskrivningslängd i Jönköpings län. 
1647:373-41647SMÅLAND Roteringslängd på prästgårdarna i Jön- köpings län. Roteringslängd i Jönköpings län. 
1641:361A1641SMÅLAND Roteringslängder i Jönköpings län. 
1630:3401630SMÅLAND Roteringslängder i Kalmar län. 
1639:3541639SMÅLAND Roteringslängder i Kalmar län. 
1644:3701644SMÅLAND Roteringslängder i Kalmar län.Något defekt. 
1630:3381630SMÅLAND Roteringslängder i Kronobergs län samt Östra härad i Jönköpings län. 
1643:367A1643SMÅLAND Roteringslängder i Kronobergs län. 
1640:356-71640SMÅLAND Roteringslängder i Kronobergs resp Jön- köpings län. De senare ingår även i vol 356a. 
1647-8:3781647 – 1648SMÅLAND RoU 1647 samt utskrivningslängd 1648 i Jönköpings län. 
1638:3511638SMÅLAND RoU i hela landskapet. Reg. 
1640:356A1640SMÅLAND RoU i Jönköpings län. Se äv. vol 359. 
1642:3641642SMÅLAND RoU i Jönköpings län.Ingår äv i vol 363a 
1642:3651642SMÅLAND RoU i Kalmar län. 
1642:3631642SMÅLAND RoU i Kronobergs län.Ingår äv i vol 362a 
1640:358-91640SMÅLAND RoU samt längder på frånvarande i Kalmar län. Utskr.- längd i Jönköpings län. Ingår äv i vol 356a. 
1626:3321626SMÅLAND Utskrivningslängd i Kalmar län. 
1627:3331627SMÅLAND Även mönsterrullor i hela landskapet. 
1637:1081637SÖDERMANLAND 
1638:1101638SÖDERMANLAND 
1644:122-1231644SÖDERMANLAND 
1647:127-1281647SÖDERMANLAND 
1623-24:93-941623 – 1624SÖDERMANLAND 1622: Södermanlands längder återfinns under Närke samma år, vol 1622:196. 
1656-58:133-1351656 – 1658SÖDERMANLAND 1657:134 Roteringslängd 
1660-62:136-1381660 – 1662SÖDERMANLAND 1660:136 Roteringslängd 1662:138 Även mantalslängd för Åker och Länna. 
1665-71:139-42B1665 – 1671SÖDERMANLAND 1665:139 Utskrivningslängd 1666:140 RoU 1667:141 Roteringslängd 1667-71:142-142a,b Roteringslängd för Livgedinget (Strömsholms, Eskilstuna och Gripsholms län). 
1674,76:147-1481674 – 1676SÖDERMANLAND 1674:147 Även mantalslängd 1676:148 Mantalslängd,RoU i Livgedinget (Gripsholms och Eskilstuna län) 
1677,78:150-511677 – 1678SÖDERMANLAND 1677:150 Roteringslängd 1678:151 Även för Eskilstuna län 
1644:1211644SÖDERMANLAND Mantals- och utskr.längd. 
1700:1581700SÖDERMANLAND Mantalslängd för Eskilstuna län 
1677:1491677SÖDERMANLAND Mantalslängd och roteringslängder. Delvis defekt. 
1645:124-1251645SÖDERMANLAND Mantalslängd på Claes Stierneskiölds bönder.Roteringslängd 
1648:1291648SÖDERMANLAND Mantalslängd RoU. 
1649:1301649SÖDERMANLAND Mantalslängd. 
1649:1311649SÖDERMANLAND Mantalslängd. 1653-82 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd. Flera landskap. 
1643:116-1201643SÖDERMANLAND Mantalslängder för ett fåtal socknar. Längd på annorstädes roterade 
1673:144-1461673SÖDERMANLAND Mantalslängder för Östra o Västra Rekarne (prästernas längder). RoU för Nyköpings län o Livgedinget (Eskilstuna o Gripsholms län). 
1681:152-1541681SÖDERMANLAND Mantalslängder för Östra o Västra Rek- arne,Åkers o Länna socknar. Vol 153 del av mantalslängd. 
1673:1431673SÖDERMANLAND Mantalslängder på frälset i Södermanland o Västmanland (Strömsholms län). 
1633:1051633SÖDERMANLAND Mantalslängder på frälset. 
1630: 991630SÖDERMANLAND Mantalslängder. 
1647:1261647SÖDERMANLAND Mantalslängder. 
1637:1071637SÖDERMANLAND Mantalslängder. Reg. 
1638:1091638SÖDERMANLAND Mantalslängder. Register på socknarnas längder. 
1630:1001630SÖDERMANLAND Med register. 
1640:112-1131640SÖDERMANLAND Roteringslängd 
1682:155-1571682SÖDERMANLAND Roteringslängd för Eskilstuna län, för Livgedinget (Gripsholms o Eskilstuna län) samt för Åkers o Länna socknar. Utskrivningslängder. 
1642:1151642SÖDERMANLAND Roteringslängd, ofullst. 
1649,53:132-32A1649 – 1653SÖDERMANLAND Roteringslängd. 
1630:101-1021630SÖDERMANLAND Utskrivningslängd. 
1627:951627SÖDERMANLAND Även mantalslängd 
1628:961628SÖDERMANLAND Även mantalslängd 
1629:971629SÖDERMANLAND Även mantalslängd Vol 1629:98 se Värmland vol 1629:232. 
1631:1031631SÖDERMANLAND Även mantalslängd. 
1633:1041633SÖDERMANLAND Även mantalslängd. 
1635:1061635SÖDERMANLAND Även mantalslängd. 
1642:1141642SÖDERMANLAND Även mantalslängder. Personreg. på frälserot. 
1639:1111639SÖDERMANLAND Även mantalslängder. Register på sock- narnas längder samt personregister på frälserot. 
1639:6651639TAVASTEHUS,NYLAND 
1639:6661639TAVASTEHUS,NYLAND 
1642:6751642TAVASTEHUS,NYLAND 
1627-30:643-51627 – 1630TAVASTEHUS,NYLAND 1627-28:643 Utskrivningslängder i Hattula och Sexmäki härader. 1627-30:644 Utskrivningslängd i Borgå län 1627 samt i Hollola härad 1627 och 1630. 1628:645 Utskrivningslängder. Något de- fekta. 
1627-30:651-531627 – 1630TAVASTEHUS,NYLAND 1627-29:651 Utskrivningslängd 1629 jämte kompletterande längder för 1627 och 1628 1630:652 Utskrivningslängder i Raseborgs län och Sexmäki härad m m 1630:653 Bågalängd (mantalslängd) på frälset 
1631:654-51631TAVASTEHUS,NYLAND 1631:654-655 Bågalängd (mantalslängd) på frälset. Utskrivningslängd. 
1627-33:655A-571627 – 1633TAVASTEHUS,NYLAND 1633:655A Bågalängd på frälset. 1627-31:655B Fragment av rannsaknings- längd. 1633:656-657 Mantals- och roteringsläng- der (prästlängd) samt utskrivningsläng- der i Sexmäki och Hattula härader. 
1637:6621637TAVASTEHUS,NYLAND 1638:663 flyttad till Rullor 1638:19. 
1677-78:701-21677 – 1678TAVASTEHUS,NYLAND 1677:701 Utskrivningslängd 1678:702 Utskrivningslängd 1684:703 Utskrivningslängd.Flyttad till Rullor 1684:12. 
1629:649A-6501629TAVASTEHUS,NYLAND Bågalängd (mantalslängd) på frälset. Vol 649a. Utskrivningslängder. 
1640:6681640TAVASTEHUS,NYLAND Ingår även i föreg. 
1629:648-91629TAVASTEHUS,NYLAND Mantals- och roteringslängd (prästlängd) i Raseborgs län samt i Sexmäki härad. 
1626:6391626TAVASTEHUS,NYLAND Mantals- och roteringslängd. 
1629:646-71629TAVASTEHUS,NYLAND Mantals- och roteringslängder (präst- längder)i Hattula och Hollola härader, samt i Borgå län. 
1647:6881647TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängd (prästlängd) samt RoU i Tavastehus län. 
1648:6901648TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängd (prästlängd) samt RoU i Tavastehus län. 1648:689 RoU i Nyland hophäftad med mönsterrulla och rulla på hemmavarande. 
1641:670-11641TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängd på ryttarehemman i Perno socken. 1641:671 RoU. 
1627:641-21627TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängd RoU i Hälsingfors. Utskrivningslängder. 
1648:6911648TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängd(prästlängder) i Tavastehus län. 
1639:6641639TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängd(prästlängder). 
1642:673-41642TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängder (prästlängder) i Hattula, Hollola och Sexmäki härader. Ingår även i föreg. Längd på husmän mm. 
1643:6781643TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängder i Borgå och Raseborgs län (Nyland). Register på prästlängderna. 
1642:6721642TAVASTEHUS,NYLAND Mantalslängder. 
1633:658-91633TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Borgå och Raseborgs län samt Hollola härad. 
1643:6791643TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Borgå och Raseborgs län. 
1645:685-61645TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Borgå och Raseborgs län. 
1645:6871645TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Hattula och Sexmäki härader. 
1644:6821644TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Hattula, Hollola och Sexmäki härader. 
1642:676-71642TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Hattula,Hollola och Sexmäki härad- er, samt i Borgå och Raseborgs län. Ingår även i vol 675. 
1643:680-11643TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Hattula,Hollola och Sexmäki härader. 
1644.683-41644TAVASTEHUS,NYLAND RoU i Hattula,Hollola och Sexmäki härader. 
1669:6981669TAVASTEHUS,NYLAND RoU. Reg på frälseroteringen. 
1660-67:696-71660 – 1667TAVASTEHUS,NYLAND RoU. Reg på frälseroteringen. Vol 696 ingår även i föreg. 
1653:6921653TAVASTEHUS,NYLAND RoU. Reg. på roteringslängderna. 1653-1683 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd Flera landskap. 
1654:6931654TAVASTEHUS,NYLAND RoU. Reg. på roteringslängderna. 
1655:6941655TAVASTEHUS,NYLAND RoU. Reg. på roteringslängderna. 
1658-60:6951658TAVASTEHUS,NYLAND RoU. Register på varje års frälserot- eringslängder. 
1626:6401626TAVASTEHUS,NYLAND Utskrivningslängd.Till större delen i flera ex. 
1633:660-1A1633TAVASTEHUS,NYLAND Utskrivningslängder i Hattula, Sexmäki och Hollola härader samt Borgå och Rase- borgs län. Ingår även i vol 656-658. 1627-33:661a Längder på frälseknektar i Tavastehus samt i Åbo län. 
1674-6:699-7001674 – 1676TAVASTEHUS,NYLAND Utskrivningslängder. 
1640:6671640TAVASTEHUS,NYLAND Även mantalslängd. 
1641:6691641TAVASTEHUS,NYLAND Även mantalslängd. 
1624:501624UPPLAND 
1677,81,82:90-1677 – 1682UPPLAND 1677:90 Diverse längder 1681:91 Extrakt på adelns längder 1682:92 Extrakt på lösdrivare 
1642:75-761642UPPLAND Mantals- och roteringslängder för Stockholms län. 
1626:511626UPPLAND Mantals- och roteringslängder. 
1628:551628UPPLAND Mantals- och roteringslängder. 
1630:561630UPPLAND Mantals- och roteringslängder. 
1637:651637UPPLAND Mantals- och roteringslängder. 
1627:531627UPPLAND Mantalslängd för Älvkarleby. 
1644:801644UPPLAND Mantalslängd RoU för Stockholms län. 
1645:821645UPPLAND Mantalslängd RoU för Stockholms län. 
1643:781643UPPLAND Mantalslängd RoU för Stockholms län. Personreg. på frälseroteringen. 
1647:841647UPPLAND Mantalslängd RoU för Stockhols län. Reg. på frälserot. och socknarnas mantalslängdeer. 
1642:771642UPPLAND Mantalslängd RoU för Uppsala län. 
1643:791643UPPLAND Mantalslängd RoU för Uppsala län. 
1645:831645UPPLAND Mantalslängd Rou för Uppsala län. 
1644:811644UPPLAND Mantalslängd RoU för Uppsala län. Reg. på socknarnas mantalslängder. 
1658,62,63:851658 – 1663UPPLAND Mantalslängder på Claes Totts bönder. 1653-83 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd. Flera landskap. 
1661:861661UPPLAND Mantalslängder på frälset 
1669:881669UPPLAND Mantalslängder på frälset i Stockholms län. 
1669:891669UPPLAND Mantalslängder på frälset i Uppsala län. Delvis defekt. Personreg.på frälserot. 
1624:491624UPPLAND Mantalslängder. 
1631:591631UPPLAND Mantalslängder. 
1631:601631UPPLAND Mantalslängder. 
1633:621633UPPLAND Mantalslängder. 
1635:631635UPPLAND Mantalslängder. 
1638:671638UPPLAND Mantalslängder. 
1638:681638UPPLAND Mantalslängder. RoU. Personreg. på frälseroteringen. 
1639:691639UPPLAND Mantalslängder. RoU. Personreg. på frälseroteringen. 
1640:701640UPPLAND Mantalslängder. RoU. Personreg. på frälseroteringen. 
1640:711640UPPLAND Mantalslängder. RoU. Personreg. på frälseroteringen. 
1641:72-741641UPPLAND RoU för Stockholms län. Roteringslängd för Uppsala län. 
1626:521626UPPLAND RoU. Fullst. reg. 
1637:661637UPPLAND RoU. Fullst. reg. samt personreg. på adeln. 
1635:641635UPPLAND RoU. Reg påbörjat. 
1627:541627UPPLAND RoU. Reg. 
1630:571630UPPLAND RoU. Reg. 
1630:581630UPPLAND RoU. Reg. 
1631:611631UPPLAND RoU. Reg. 
1621:481621UPPLAND Utskrivningslängd 
1666:871666UPPLAND Utskrivningslängder på frälset. Defekt (1 blad). 
1654,56:6311654 – 1656VIBORG,NYSLOTT 
1655:6321655VIBORG,NYSLOTT 
1656:6331656VIBORG,NYSLOTT 
1660:6341660VIBORG,NYSLOTT 
1663:6351663VIBORG,NYSLOTT 
1665:6361665VIBORG,NYSLOTT 
1667:6371667VIBORG,NYSLOTT 
1676:6381676VIBORG,NYSLOTT 
1653:6301653VIBORG,NYSLOTT 1653-79 De flesta längderna för dessa år återfinnas under avd. Flera landskap. 
1640:6161640VIBORG,NYSLOTT Mantals- och roteringslängder. 
1637-8:6111637 – 1638VIBORG,NYSLOTT Mantalslängd (frälselängder 1637 och prästlängder 1638). 
1648:624-51648VIBORG,NYSLOTT Mantalslängder i Viborgs och Kymmene- gårds län. 
1642:617-617A1642VIBORG,NYSLOTT Mantalslängder RoU.Något defekt. 1642:617a Rannsakningslängd på förrymda i Kexholms norra län 
1621,33:609D-E1621 – 1633VIBORG,NYSLOTT Rannsakningslängder. 
1639:614-151639VIBORG,NYSLOTT Roteringslängd och utskrivningsrulla 
1644:620-211644VIBORG,NYSLOTT RoU i Nyslotts län (Savolax). Utskrivningslängd i Viborgs och Kymmene- gårds län. Vol. 621 defekt. 
1648:626-71648VIBORG,NYSLOTT RoU i Nyslotts län. 
1643:618-6191643VIBORG,NYSLOTT RoU i Viborgs och Kymmenegårds, Nyslotts län samt Lilla och Stora Savolax. 
1627-29:604-61627 – 1629VIBORG,NYSLOTT RoU samt mönsterrullor. Roteringslängder i Savolax. 
1637:6121637VIBORG,NYSLOTT RoU. 1638:613 Flyttad till Rullor.Inneh. RoU samt mönsterrullor.Betraktas som mönsterrulla. 
1626-31:609C1626 – 1631VIBORG,NYSLOTT Utskrivningslängder och rannsaknings- längder. 
1627-29:609A-B1627 – 1629VIBORG,NYSLOTT Utskrivningslängder och rannsaknings- längder. 
1628-29:607-6091628 – 1629VIBORG,NYSLOTT Utskrivningslängder samt mönsterrullor i Stora och Lilla Savolax, Kymmenegårds, Viborgs och Nyslotts län samt Tavastehus och Nylands län ( de senare för åren 1627-29). 
1647:622-31647VIBORG,NYSLOTT Även i Kymmenegårds län. 
1649:628-291649VIBORG,NYSLOTT Även i Kymmenegårds län. 
1629:232-2331629VÄRMLAND 
1648-49:253-2541648 – 1649VÄRMLAND 1648:253 RoU i Dalsland. 1649:254 Roteringslängd i Dalsland. 
1649,53:254A-B1649 – 1653VÄRMLAND 1653-82:254a Roteringslängder 1653:254b Utskrivningslängder Värmland och Dal. De flesta längderna för dessa år åter- finns under avd Flera landskap. 
1663,64:255-561663 – 1664VÄRMLAND 1664:256 Roteringslängd 
1667,74:258-591667 – 1674VÄRMLAND 1667:258 Roteringslängd.Reg på Väster- sysslet. 
1640:2411640VÄRMLAND Mantalslängd RoU i Värmland och Dalsland 
1641:242-2431641VÄRMLAND Mantalslängd RoU i Värmland och Dalsland 
1630:234-2371630VÄRMLAND Mantalslängder på frälset samt mantals- längder (prästernas längder). RoU. 
1631:2381631VÄRMLAND Roteringslängd 
1622:2271622VÄRMLAND Roteringslängd på frälset i Östersysslet Bland Värmlands längder ingår även en del längder för Närke och Dal.För Dal se även Västergötland. En del längder för Värmland återfinns på Närke. 
1665:2571665VÄRMLAND Roteringslängd. Reg på Västersysslet. 
1648:251-2521648VÄRMLAND RoU 
1628:229-2311628VÄRMLAND RoU i en del i Östersysslet 
1627:2281627VÄRMLAND RoU i Närke och Värmland. 
1640:241A1640VÄRMLAND RoU i Värmland och Dalsland. Ingår även i vol 241. 
1647:249A-501647VÄRMLAND Vol 249A Roteringslängder i Dalsland. 
1642:245-2471642VÄRMLAND Även i Dalsland 
1643,45:248-2491643 – 1645VÄRMLAND Även i Dalsland 
1642,44:2441642 – 1644VÄRMLAND Även i Dalsland år 1642 och 1644. 
1633:2391633VÄRMLAND Även mantalslängd 
1635:2401635VÄRMLAND Även mantalslängd 
1627:4141627VÄSTERGÖTLAND 
1644:471-21644VÄSTERGÖTLAND Fragment av frälsemantalslängder.RoU i Skaraborgs län. RoU även i vol 469. 
1643:4661643VÄSTERGÖTLAND Kvittenser på annorstädes roterade fräl- semantal i Älvsborgs län. 
1636:4351636VÄSTERGÖTLAND Längd på gärnings- och husmän m fl i Ale och Vättle härader. 
1631:427-81631VÄSTERGÖTLAND Längder på dem som ej deltagit i roter- ingen i Älvsborgs län. Fragment. RoU i Skaraborgs län. 
1649:4831649VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd (prästlängd) i Skaraborgs län. 
1678:5001678VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd i Skaraborgs län. 
1681:5011681VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd i Skaraborgs län.Reg. på frälselängderna. 
1681:5021681VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd i Skaraborgs län. Vol 502,innehåll=föregående men de olika delarna är inte sammanhäftade. 
1682:5031682VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd i Skaraborgs län (prästlängder). 
1682:5041682VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd i Skaraborgs län. Reg. 
1644:4731644VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1675:4991675VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängd i Älvsborgs län. Reg. på frälset. 
1669:4951669VÄSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängder i Skara- borgs län. 
1630:4241630VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd (prästlängd) i Älvborgs län. 1630:425 Utskrivningslängd i Älvsborgs län.Finns ej mikrofilmad.Saknas KrA. 
1637:4361637VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd (prästlängd) i Älvsborgs län. 
1640:4491640VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd (prästlängd) i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1644:4701644VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd (prästlängd) i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1643:4641643VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd (prästlängder) i Älvsborgs län,utom Dalsland. 
1647:476-71647VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd i Hova förs samt på frälset i Skaraborgs län. Def. 
1630:4231630VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd och roteringslängd (präst- längd) i Älvsborgs län. 
1649:4841649VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd på frälset i Skaraborgs län. 
1635:4321635VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd på frälset i Älvsborgs län. 
1640:4501640VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd på frälset i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1643:4651643VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd på frälset i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1631:4261631VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd på frälset. 
1665:4941665VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Skaraborgs län (prästlängder). 
1639:4461639VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Skaraborgs län. 
1640:4481640VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Skaraborgs län. 
1643:4631643VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Skaraborgs län. 
1648:4801648VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Skaraborgs län. 
1669:496-71669VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Skaraborgs län. 
1644:4691644VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Skaraborgs län.Reg. på frälseroteringen samt prästlängderna. 
1648:4811648VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Älvsborgs län utom i Dalsland. Två reg. på mantalslängder. 
1639:4471639VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Älvsborgs län. 
1682:5081682VÄSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Älvsborgs län. 
1641:4541641VÄSTERGÖTLAND Mantalslängder (prästlängder) i Skara- borgs län. 
1641:4561641VÄSTERGÖTLAND Mantalslängder (prästlängder) i Älvs- borgs län utom Dalsland. 
1645:4751645VÄSTERGÖTLAND Mantalslängder (prästlängder) samt RoU i Älvsborgs län utom Dalsland. Två reg. prästlängderna. 
1641:4551641VÄSTERGÖTLAND Mantalslängder på frälset i Skaraborgs län. 
1645:4741645VÄSTERGÖTLAND Mantalslängder på frälset i Skaraborgs län. 
1641:4571641VÄSTERGÖTLAND Mantalslängder på frälset i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1630:4211630VÄSTERGÖTLAND Roteringslängd i Skaraborgs län. 1630:422 är ej mikrofilmad. Saknas KrA. 
1642:460-11642VÄSTERGÖTLAND Roteringslängd i Skaraborgs län. Defekt. Fragment av utskrivningslängd i Skara- borgs län. 
1638:442-31638VÄSTERGÖTLAND Roteringslängd i Skaraborgs län. Frag- ment av utskrivningslängd i Skaraborgs län. 
1621:4111621VÄSTERGÖTLAND Roteringslängd i Västergötland och Dals- land. 1623:412 Fragment av utskrivnings- längd. Där inte annat anges, ingår i Älvsborgs läns längder även längder för Dalsland. I de fall längder för Dalsland inte in- går nedan återfinns de under Värmland. 
1675:499A1675VÄSTERGÖTLAND Roteringslängd, samt längd på dem som betala penningar av frälset i Älvsborgs län. 
1635:4331635VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs län. 
1641:4581641VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs län. 
1662:491-21662VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs län. 
1653:4871653VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs län. 1653-83 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd flera landskap. 
1640:4511640VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs län. Ingår även i vol 448. 
1648:4821648VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs län. Ingår även i vol 481. 
1633:4301633VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs län.Reg. på frälse- roteringen. Defekt. 
1642:4621642VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs och Älvsborgs län utom Dalsland. 
1628:415-71628VÄSTERGÖTLAND RoU i Skaraborgs och Älvsborgs län. 
1647:478-91647VÄSTERGÖTLAND RoU i Älsborgs län utom Dalsland. 
1640:4521640VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1640:4531640VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1641:4591641VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1643:4671643VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1643:4681643VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1653:4881653VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län utom i Dalsland. Reg. på frälseroteringen. 
1629:4191629VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 
1631:4291631VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 
1633:4311633VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 
1637:4381637VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 
1638:4451638VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 
1661:4901661VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 
1662:4931662VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 
1638:4441638VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. (1638) RoU för Skaraborgs län ingår även i Västergötlands mönsterrullor samma år. 
1637:439-4401637VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län. 1637:440 Utskrivningslängd i Kinds härad Utgörs av två blad samt försättsblad kort 2/2. Orig. saknas KrA. 1638:441 Mantalslängder.Defekt.Finns ej mikrofilmad.Finns KrA vol. 441 a,b,c. 
1635:4341635VÄSTERGÖTLAND RoU i Älvsborgs län.Reg. på frälserot. 
1649:4851649VÄSTERGÖTLAND RoU samt längd på dem som betala penn- ingar för utskr i Älvsborgs län utom Dalsland. 
1629:4181629VÄSTERGÖTLAND RoU samt rannsakningsrulla i Skaraborgs län. 
1637:4371637VÄSTERGÖTLAND RoU samt rulla på hemmavarande soldater i Skaraborgs län. Roteringslängd i Säve- dals härad. 
1682:506-71682VÄSTERGÖTLAND Utskrivningslängd i Skaraborgs län 1681-82:505 Utskrivningslängd mm i Skaraborgs län. Finns ej mikrofilmad. 
1626:4131626VÄSTERGÖTLAND Utskrivningslängd i Skaraborgs län. 
1673:4981673VÄSTERGÖTLAND Utskrivningslängd i Skaraborgs län. 
1683:5091683VÄSTERGÖTLAND Utskrivningslängd i Skaraborgs län. 
1649:4861649VÄSTERGÖTLAND Utskrivningslängd i Älvsborgs län utom Dalsland. Ingår även i föreg. 
1656:4891656VÄSTERGÖTLAND Utskrivningslängd i Älvsborgs län. 
1629:4201629VÄSTERGÖTLAND Utskrivningslängd i Älvsborgs län. Ingår även i föregående. 
1640:1721640VÄSTMANLAND 
1643:173-1741643VÄSTMANLAND 1642 - se Småland 1642:362. 1643:173 Fragment av roteringslängder (endast reg ?) 1643:174 RoU 
1667-70:186-87A1667 – 1670VÄSTMANLAND 1667:186 Roteringslängd 1669:186a Utskrivningslängd 1670-71:187a,b RoU för Strömsholms län Den senare i tre ex. Se även Södermanland 1667:142 samt 1673:143. 
1673-74:188-1901673 – 1674VÄSTMANLAND 1673:188 Mantalslängd RoU i Strömsholms län 1674:189-190 RoU i Strömsholms län 
1676-81:191-92A1676 – 1681VÄSTMANLAND 1678:192 Roteringslängd i Strömsholms län 1681:192a Utskrivningslängd 
1682:193-195A1682VÄSTMANLAND 1682:193-194 Även mantalslängder 1682:195 Roteringslängd i Strömsholms län. 1682:195a Utskrivningslängder (den ena ofullständig). 
1639:1711639VÄSTMANLAND Mantalslängd. RoU. Personreg på frälse- rot. 
1633:1651633VÄSTMANLAND Mantalslängder (prästernas längder) 
1645:177-1791645VÄSTMANLAND Mantalslängder (prästernas längder) samt mantalslängder på dem som är annorstädes roterade (frälselängder). RoU i Väsby län. 
1635:1661635VÄSTMANLAND Mantalslängder för Västmanland o Närke 
1631:1641631VÄSTMANLAND Mantalslängder för Västmanland och Västerbergsslagen. 
1630:1611630VÄSTMANLAND Mantalslängder över Badelunda socken. 
1637:1671637VÄSTMANLAND Mantalslängder. 
1638:1691638VÄSTMANLAND Mantalslängder. Reg. på Västerås län. 
1630:1621630VÄSTMANLAND Mantalslängder. Även Västerdalarna. 
1653-66:185-85B1653 – 1666VÄSTMANLAND Roteringslängder varav 1655:185 RoU på frälset. 1653-82 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd Flera landskap. 
1638:1701638VÄSTMANLAND RoU 
1637:1681637VÄSTMANLAND RoU. Reg. 
1630:1631630VÄSTMANLAND RoU. Även Västerdalarna. Reg på härader- na. 
1628-29:159-1601628 – 1629VÄSTMANLAND Utskrivningslängder.1629:160 Mantals- och utskrivningslängder även för Väster- dalarne. I Västmanlands längder ingår även en del längder för Västerdalarne. Längderna för Nora och Lindes bergslag samt Fellings- bro socken m m finns även under Närke. Se även längderna för Småland 1642. K04180 1642:362. 
1644:175-1761644VÄSTMANLAND Även mantalslängd (prästernas längder) Reg. på prästlängderna. 
1647:1801647VÄSTMANLAND Även mantalslängd (prästernas längder). 
1647:181-1821647VÄSTMANLAND Även mantalslängd (prästernas längder) Delvis samma som 1647:180. 
1648:1841648VÄSTMANLAND Även mantalslängd(prästernas längder) 
1648:1831648VÄSTMANLAND Även mantalslängd. 
1627-29:707-81627 – 1629ÅBO OCH BJÖRNEBORG 1627:707 Utskrivningslängd i Masku, Hallico o Piickis härader. 1627-29:708 Utskrivningslängd i Vemo härad samt Övre och Nedre Satakunda 1627 
1628:710-131628ÅBO OCH BJÖRNEBORG 1628:710 Mantalslängd på "fru Annas till Wäxiö frälse landbönder" (Kangasala och Birkala socknar) 1628:711 Roteringslängd i Nedre Sata- kunda. 1628:712,713 Mantalslängd RoU i Björne- borg, Raumo, Nystad och Åbo. 
1629-30:714-51629 – 1630ÅBO OCH BJÖRNEBORG 1629:714 Utskrivningslängd. 1630:715 Utskrivningslängd(för Vemo här- ad i två ex)Innehåller även utskriv- ningslängd på frälset i Raseborgs län. 
1626-34:716-17A1626 – 1634ÅBO OCH BJÖRNEBORG 1631:716 Utskrivningslängd. 1627-33:716a Rannsakningslängder på frälset 1626-33:716b Utskrivningslängd och rann- sakningslängd. 1633:717 Utskrivningslängd 1634:717a "pertinent Declaration" på Nils Kyles frälseknektar 
1663:7481663ÅBO OCH BJÖRNEBORG 1660-61:746 och 747, utskrivningslängder i Björneborgs och i Åbo län flyttade till Rullor 1661. 1663:748 RoU. Roteringslängderna delvis i 2 ex. 
1678,83:749-501678 – 1683ÅBO OCH BJÖRNEBORG 1678:749 Roteringslängd 1683:750 Roteringslängd i Björneborgs län 
1637:7191637ÅBO OCH BJÖRNEBORG Innehåll = 1637:718. 
1643:7321643ÅBO OCH BJÖRNEBORG Mantalslängd (prästlängder) i Åbo län. 
1642:7291642ÅBO OCH BJÖRNEBORG Mantalslängd RoU i Björneborgs län(Övre och Nedre Satakunda). 
1640:7261640ÅBO OCH BJÖRNEBORG Mantalslängd(prästlängder) RoU. 
1641:7271641ÅBO OCH BJÖRNEBORG Mantalslängd.Def 
1647:738-91647ÅBO OCH BJÖRNEBORG Roteringslängd. 
1639:724-51639ÅBO OCH BJÖRNEBORG Roteringslängder samt utskrivningslängd. 
1637:7181637ÅBO OCH BJÖRNEBORG Roteringslängder. 
1641:7281641ÅBO OCH BJÖRNEBORG Roteringslängder. Def. 
1648:742-31648ÅBO OCH BJÖRNEBORG Roteringslängder. Utskrivningslängd. 
1653:7441653ÅBO OCH BJÖRNEBORG Roteringslängderna i fl ex. 1653-83 De flesta längderna för dessa år återfinnas under Flera landskap. 
1684:751-31684ÅBO OCH BJÖRNEBORG RoU i Björneborgs län. Utskrivningslängd i tre ex., varav två pag. 639-649. 1684:753 Utskr.längd i Åbo län. 
1642:730-11642ÅBO OCH BJÖRNEBORG RoU i Åbo län (Hallicko, Masku, Piickis och Vemo härader). 
1644:735-61644ÅBO OCH BJÖRNEBORG RoU i Åbo län. 
1643:733-41643ÅBO OCH BJÖRNEBORG RoU i Åbo och i Björneborgs län. 
1654:7451654ÅBO OCH BJÖRNEBORG RoU. Roteringslängderna till största delen i 2 ex. 
1637:720-21637ÅBO OCH BJÖRNEBORG RoU.Utskrivningslängder i Nedre Sata- kunda Vemo och Masko härader. 1638:723 Flyttad till Rullor 1638:14. 
1645:7371645ÅBO OCH BJÖRNEBORG Utskrivningslängd i Åbo län 
1626-27:704-61626 – 1627ÅBO OCH BJÖRNEBORG Utskrivningslängd i Övre och Nedre Sata- kunda (två ex) samt Vemo härad. Mantalslängd (prästernas längd) i Korpo socken. Mantals- och roteringslängd i Nystad. 
1627-33:7091627 – 1633ÅBO OCH BJÖRNEBORG Utskrivningslängd på frälset i Åbo och Björneborgs samt Tavastehus och Nylands län 1627-32.Mantalslängd på frälset i Åbo och Björneborgs län 1633. 
1647:740-11647ÅBO OCH BJÖRNEBORG Utskrivningslängd. 
1627:7541627ÖSTERBOTTEN 
1709:7891709ÖSTERBOTTEN 
1631,3,5:759-611631 – 1635ÖSTERBOTTEN 1631:759 + 759A Längder på gamla och ny- skrivna knektar i norra delen av Öster- botten. 1633:760 Mantals- och roteringslängd (prästlängd) samt utskrivningslängd.Def. 1635:761 Mantalslängd (prästlängd) i Uleå socken. Vol.762 flyttad till Rullor, 1638:13. 1639 och 1640, se även Norrland 1639:550, 1640:550A. 
1645,47:771-21645 – 1647ÖSTERBOTTEN 1645:771 Längd på hemmavarande knektar. 1647:772 Mantalslängd RoU (prästlängder) i södra delen av Österbotten. 
1648,49:773-51648 – 1649ÖSTERBOTTEN 1648:773-74 Mantals- och roteringslängd (prästlängder)i södra delen av Österbot- ten.Utskrivningslängd två ex. 1649:775 Mantals- och roteringslängd (prästlängder) i ett fåtal socknar. 
1678,79:782-31678 – 1679ÖSTERBOTTEN 1678:782 Mantals- och roteringslängder (prästlängder) samt utskrivningslängd i Paldamo och Sotkamo socknar. 1679:783 Utskrivningslängd. 
1710-11:7921710 – 1711ÖSTERBOTTEN Innehåller föregående och dessutom rulla över Österbottens reg. år 1711. 
1630:7581630ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd (prästlängd- er)samt utskrivningslängd. Innehåller även mönsterrullor. Mantalslängder ingår även i 1630 års mönsterrullor. 
1642:765-61642ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd (prästlängd) samt utskrivningslängd i norra och i södra delen av Österbotten. 1642 - se även Småland 1642:362. 
1653:7761653ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd (prästläng- der) samt utskrivningslängd. 
1676:7811676ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd (prästläng- der) samt utskrivningslängd. 
1684:785-7861684ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd (prästlängd- er) samt utskrivningslängd.Roterings- längderna ingår även i vol 784.Def. Utskrivningslängd. 1692:787 flyttad till Rullor 1693:7. 
1655:777-91655ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd i norra och i södra delen av Österbotten. 1655-82 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd Flera landskap. 
1640:763-41640ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd(prästlängd- er).Något def. Utskrivningslängd. Ingår ingår även i Norrland 1640:550A. 
1709:7901709ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd,ingår även i föregående.Något defekt (ett par socknar saknas). 
1710-11:7911710 – 1711ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängd. 
1629:7551629ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängder (präst- längder). 
1684:7841684ÖSTERBOTTEN Mantals- och roteringslängder (präst- längder). Något def. 
1644:768-701644ÖSTERBOTTEN Mantalslängd RoU (prästlängder) i norra och södra Österbotten,i Kemi socken,samt fragment av d:o i Kajana socken. 
1725:7931725ÖSTERBOTTEN Mantalslängder och roteringslängder. 
1726:7941726ÖSTERBOTTEN Mantalslängder och roteringslängder. 
1727:7951727ÖSTERBOTTEN Mantalslängder och roteringslängder. 
1728:7961728ÖSTERBOTTEN Mantalslängder och roteringslängder. 
1629:756-71629ÖSTERBOTTEN Utskrivningslängder på knektar och båts- män (de senare i två ex.). 
1643:7671643ÖSTERBOTTEN Även mantalslängd (prästlängder) 
1700:7881700ÖSTERBOTTEN Även mantalslängd.Innehåller även rullor på fortifikationsofficerare m fl år 1699 
1627:2651627ÖSTERGÖTLAND 
1629:2711629ÖSTERGÖTLAND 
1635:2831635ÖSTERGÖTLAND 
1637:2851637ÖSTERGÖTLAND 
1663:3261663ÖSTERGÖTLAND 
1665:3271665ÖSTERGÖTLAND 
1647:320-211647ÖSTERGÖTLAND 1647:320 RoU i Östergötland västanstång. Ingår även i vol. 319 och 321. 1647:321 Utskrivningslängd i Östergöt- land västanstång. Ingår även i vol. 320. 
1621:2631621ÖSTERGÖTLAND 263b-264 Utskrivningslängd. 
1630:2741630ÖSTERGÖTLAND Mantals- och roteringslängder. 
1643:3061643ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd (frälselängd) i Östergöt- land östanstång. 
1642:2981642ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd (frälselängder) samt div intyg rörande utskr. 
1641:294-51641ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd (prästernas längder) i Östergötland västanstång,samt diverse intyg rörande utskrivningar. 
1643:3051643ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd (prästernas längder) i Östergötland östanstång. 
1647:3191647ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd i Östergötland västanstång. Roteringslängd i hela landskapet, samt utskrivningslängd i Östergötland östan- stång. 
1639:2921639ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Östergötland västan- stång. 
1648:3231648ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Östergötland västan- stång. 
1644:3091644ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Östergötland östan- stång,samt rulla på dem som lyda under sjöstaten (två ex). Reg. på frälserot- eringen. 
1645:3131645ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Östergötland östan- stång. 
1648:3221648ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd RoU i Östergötland östan- stång. 
1635:2821635ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd samt ett fåtal roterings- längder. Något defekt. 
1638:2871638ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd samt utskrivningslängder i Östergötland, östanstång. 
1631:2791631ÖSTERGÖTLAND Mantalslängd. Ett flertal innehållsöver- skrifter. 
1643:303-41643ÖSTERGÖTLAND Mantalslängder i Östergötland västan- stång (vol 303 prästernas längder, vol 304 frälselängder). 
1645:3141645ÖSTERGÖTLAND Mantalslängder i Östergötland västan- stång (prästernas längder). 
1645:3151645ÖSTERGÖTLAND Mantalslängder på frälset i Östergöt- land västanstång. 
1644:3101644ÖSTERGÖTLAND Mantalslängder samt roteringslängder i Östergötland västanstång. Längder på adelns gårdstjänare i Östergötland östanstång. 
1630:2731630ÖSTERGÖTLAND Mantalslängder. 
1637:2841637ÖSTERGÖTLAND Mantalslängder. 
1643:307-81643ÖSTERGÖTLAND Rot.längder i Östergötland västanstång. RoU i Östergötland östanstång. Reg. på frälseroteringen. 
1641:296-71641ÖSTERGÖTLAND Roteringslängd i Östergötland i västan- stång,roteringslängd på frälset. Årtalet enl senare ant. 
1640:2931640ÖSTERGÖTLAND Roteringslängd i Östergötland östanstång samt RoU i Östergötland västanstång. Reg på frälseroteringen. 
1642:299-3001642ÖSTERGÖTLAND Roteringslängd på frälset i Östergötland västanstång. RoU i Ösergötland västan- stång. 
1621:2641621ÖSTERGÖTLAND Roteringslängd. 
1645:316-181645ÖSTERGÖTLAND Roteringslängder på frälset i Östergöt- land västanstång. Roteringslängder i Östergötland västanstång. Utskrivnings- längder i Östergötland västanstång. 
1667:3281667ÖSTERGÖTLAND Roteringslängder. 
1642:301-2A1642ÖSTERGÖTLAND Roteringslängderi Östergötland östan- stång. Reg på frälseroteringen. Saköres- längd för brott mot utskrivningsinstruk- tionen. 1642:302a Längd på dem som giva båtsmän hemkall. 
1655:3251655ÖSTERGÖTLAND Roteringslängderna östanstång defekta, omfattar blott en del av frälserot. 
1648:3241648ÖSTERGÖTLAND RoU i hela landskapet. Ingår även i vol. 322 0ch 323. 1654-82 De flesta längderna för dessa år återfinns under avd Flera landskap. 
1682:330-330A1682ÖSTERGÖTLAND RoU i Vadstena län.Reg. 1682:330A Roteringslängder för okänt år. 
1630:2751630ÖSTERGÖTLAND RoU i Östergötland västanstång. 
1637:2861637ÖSTERGÖTLAND RoU i Östergötland västanstång. Ingår i vol. 285. 
1628:267-701628ÖSTERGÖTLAND RoU i Östergötland västanstång. Intyg rörande utskr.Utskrivnings- och mönster- rullor. 
1638:288-91638ÖSTERGÖTLAND RoU i Östergötland västanstång. Rote- ringslängder i Östergötland östanstång. 
1628:2661628ÖSTERGÖTLAND RoU i Östergötland östanstång. 
1630:276-81630ÖSTERGÖTLAND RoU i Östergötland östanstång. Rannsak- ningslängd i Östergötland östanstång. 
1644:311-121644ÖSTERGÖTLAND RoU i Östergötland östanstång. Roter- ingslängd i Östergötland västanstång. Vol. 312 ingår i vol. 310. 
1631:2801631ÖSTERGÖTLAND RoU. Delvis i flera ex. 
1673:3291673ÖSTERGÖTLAND RoU. Reg. på frälseroteringen. 
1633:2811633ÖSTERGÖTLAND RoU. Reg. på utskrivningslängderna. 
1629:2721629ÖSTERGÖTLAND Utskrivnings- och mönsterrullor. 
1619:262A1619ÖSTERGÖTLAND Utskrivningslängd. 
1638:290-11638ÖSTERGÖTLAND Utskrivningslängder i Östergötland östanstång.Längder i vol. 290 ingår även i vol. 287, 288 och 291. Längder i vol. 291 ingår även i vol. 287 och 290.