bild
Serie

Kartotek över återresor

Hjälpkommittén för Finlands barn

Denna serie kallas "Kartotek över åter- resor", men borde egentligen tillhöra serie DIIa "Alfabetiskt register I". När Hjälpkommitten påbörjade sin verksamhet 1941 övertog man upptryckta registerkort från Centrala Finlandshjälpen. Dessa användes till i januari 1942, då man övergick till att använda särskilt upp- tryckta kort. De kort som ingår i denna serie är tryckta på blå och rosa kartong där man varit tvungen att använda såväl framsida som baksida. På de kort som fördes från 1942 fick man plats med all information på kortens framsida. . Denna serie innehåller alltså alfabet- iskt ordnade kort över barn som kom till Sverige 1941 och början av januari 1942. De motsvaras av de kort som i den nummerordnade serien har nr 1-4840, volymerna DIIc:1-3.

Referenskod 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
R 
S 
T 
U 
V 
Y 
Å 
Ä 
Ö